Obsah

Postup při řešení žádostí o pronájem nebo prodej pozemků

Typ: ostatní
-

1) Každý zájemce o pronájem nebo prodej pozemku obdrží tiskopis "Žádost o pronájem (prodej) pozemku" včetně "Souhlasu ke zpracování osobních údajů". V případě, že bude mít zájem o část pozemku, musí k žádosti doložit snímek mapy se zákresem a výměrami požadovaného pozemku - příloha. Snímek mapy obdrží žadatel na finančním odboru.

 

2) Pokud se jedná o prodej, zajišťuje finanční odbor podklady pro sepsání kupní smlouvy, jako je např. zjištění, zda na prodávaný pozemek není uplatněna restituce, nabývací titul pro město Vítkov, výpis z katastru nemovitostí ap.

3) Veškeré žádosti se všemi potřebnými přílohami dle bodu. 1) jsou předloženy radě města (pronájmy) nebo zastupitelstvu města (prodeje) k projednání. Žadatelé budou písemně informováni o jejich rozhodnutí.

4) V případě rozhodnutí pozemek pronajmout nebo prodat, je v souladu se zákonem o obcích vyvěšen na dobu minimálně 15 dnů Záměr na pronájem nebo prodej na úřední desce. Po uplynutí této lhůty jsou žádosti opětovně předloženy radě města nebo zastupitelstvu města ke schválení smlouvy. Poté budou žadatelé písemně vyzváni k podpisu smlouvy.

5) Obdobný postup je i v případě prodejů bytů v majetku města Vítkov.

6) Postup při řešení žádostí, včetně stanovení ceny pozemků, se řídí vnitřním předpisem Zásady prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova
 


Vytvořeno: 14. 11. 2011
Poslední aktualizace: 24. 1. 2020 12:00
Autor: