Obsah

Informace odboru služeb 

Zprávy

Řád veřejného pohřebiště

Město Vítkov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle §16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s ustanovení § 19 citovaného zákona celý text

Informace z úřadu | 2. 9. 2020 | Autor:

Bytový pořadník

Bytový pořadník na I. pololetí 2018    celý text

Informace z úřadu | 19. 2. 2016 | Autor: František Putko