Obsah

Dotační programy pro podnikatele

Typ: ostatní
-

Kde hledat informace…

Podpora podnikání je většinou realizována prostřednictvím vyhlašovaných rozvojových programů financovaných z prostředků státního rozpočtu ČR nebo prostředků ze strukturálních fondů EU. Vyhlašovateli dotačních programů jsou ministerstva, realizací jednotlivých programů jsou pověřovány vládní agentury (např. CzechInvest), státní fondy a financováním vybrané banky (např. Českomoravská záruční a rozvojová banka). Formy podpor jsou různé, např. přímé dotace, zvýhodněné půjčky, dotace na úhradu úroků z úvěrů, státní garance, investiční pobídky (např. daňové úlevy) atd.

 

Přehled některých institucí poskytujících dotace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 00  Praha 1

Telefon:  +420 224 851 111
Fax:        +420 224 811 089
E-mail:    posta@mpo.cz

ID datové schránky: bxtaaw4
Webové stránky:      https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/

 

Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 65/17
110 00  Praha 1

Telefon:  +420 221 811 111
Fax:        +420 224 810 478
E-mail:    info@mze.cz
              posta@mze.cz

ID datové schránky: yphaax8
Webové stránky:      http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/

 

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00  Praha 4

Telefon:  +420 267 994 300
              +420 800 260 500
Fax:        +420 272 936 597
E-mail:    epodatelna@sfzp.cz
              dotazy@sfzp.cz

ID datové schránky: favab6q
Webové stránky:      http://www.sfzp.cz/cs/

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na poříčním právu 1/376
128 01  Praha 2

Telefon:  +420 221 921 111
Fax:        +420 224 918 391
E-mail:    posta@mpsv.cz

ID datové schránky: sc9aavg
Webové stránky:      http://www.mpsv.cz

 

Úřad Regionální rady - Moravskoslezsko
Na Jízdárně 2824/2
702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

Telefon:  +420 552 303 555
Fax:        +420 552 303 503
E-mail:    sekretariat@rr-moravskoslezsko.cz

ID datové schránky: 4vjj9ix
Webové stránky:      http://www.rr-moravskoslezsko.cz/index.php

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15  Praha 1

Telefon:  +420 224 861 111
Fax:        +420 224 861 333
E-mail:    info@mmr.cz
              posta@mmr.cz

ID datové schránky: 26iaava
Webové stránky:      http://www.mmr.cz

 

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10  Praha 1

Telefon:  +420 257 041 111
E-mail:    podatelna@mfcr.cz

Webové stránky:      http://www.mfcr.cz

 

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
28. Října 117
702 18  Ostrava

Telefon:  +420 595 622 222
Fax:        +420 595 622 126
E-mail:    posta@msk.cz

ID datové schránky: 8x6bxsd
Webové stránky:      http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/vyhlasene-dotacni-programy-20461/

 

CzechInvest (Agentura pro podporu podnikání a investic)

Telefon:  +420 800 800 777
E-mail:    programy@czechinvest.org

Webové stránky:      http://www.czechinvest.org

 

Další užitečné odkazy:

Průvodce světem dotací
Telefon:              +420 515 917 666
Webové stránky: www.edotace.cz

Evropské strukturální a investiční fondy
Telefon:              +420 800 200 200
Webové stránky: www.dotaceeu.cz

Oficiální portál pro podnikání a export
Webové stránky: http://www.businessinfo.cz


Vytvořeno: 11. 2. 2015
Poslední aktualizace: 11. 2. 2015 00:00