Obsah

Finanční správa - upozornění

Typ: ostatní
-

OD 1. 1. 2015 SE ROZŠIŘUJE POVINNOST KOMUNIKOVAT SE SPRÁVCEM DANĚ ELEKTRONICKY

 

KDO JE NOVĚ POVINEN UČINIT PODÁNÍ POUZE ELEKTRONICKY?

Daňový subjekt nebo jeho zástupce, který má zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

 

JAKÉ PODÁNÍ MUSÍ UČINIT ELEKTRONICKY (DATOVOU ZPRÁVOU)?

  • Přihláška k registraci
  • Oznámení o změně registračních údajů
  • Řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
  • Hlášení a vyúčtování

 

JAK LZE UČINIT PODÁNÍ?

Datová zpráva musí být správci daně odeslána ve stanoveném formátu a struktuře, a to:

  • Prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu
    • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo
    • podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo
  • Prostřednictvím datové schránky

 

VYPLÝVAJÍ Z NEDODRŽENÍ NĚJAKÉ SANKCE?

Za nedodržení povinné elektronické formy správce daně uloží pokutu ve výši 2 000,- Kč. V případě, že tím daňový subjekt závaž n ě ztěžuje správu daní, může mu být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč .

 

www.financnisprava.cz

 


Vytvořeno: 11. 2. 2015
Poslední aktualizace: 11. 2. 2015 00:00