Obsah

Kontaktní údaje úřadů

Typ: ostatní
-

Městský úřad Vítkov
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
náměstí Jana Zajíce 7
749 01  Vítkov

Telefon:  +420 556 312 235
              +420 556 312 236
E-mail:    zivnostensky@vitkov.info

ID datové schránky: 3seb39i
Webové stránky:      mestsky-urad/

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor živností
Na Františku 32
110 00  Praha 1

Telefon:  +420 224 851 111
Fax:        +420 224 811 089
E-mail:    posta@mpo.cz

ID datové schránky: bxtaaw4
Webové stránky:      https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/

 

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
28. Října 117
702 18  Ostrava

Telefon:  +420 595 622 222
Fax:        +420 595 622 126
E-mail:    posta@msk.cz

ID datové schránky: 8x6bxsd
Webové stránky:      http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/vyhlasene-dotacni-programy-20461/

 

Finanční úřad – Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště v Opavě
Masarykova třída 310/2
746 01  Opava

Telefon:  +420 553 681 111
E-mail:    podatelna3216@fs.mfcr.cz

ID datové schránky: uu3n6vx
Webové stránky:      http://www.financnisprava.cz/

Více informací ohledně povinnosti vůči správci daně naleznete zde:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/podnikatel-osvc

 

Česká správa sociálního zabezpečení
Okresní správa sociálního zabezpečení Opava
Krnovská 2975/75
746 98  Opava

Telefon:  +420 553 604 111
E-mail:    posta.op@cssz.cz

ID datové schránky: zrgadgy
Webové stránky:      http://www.cssz.cz/

Číslo účtu:
důchodové pojištění OSVČ:    1011-7928821/0710
nemocenské pojištění OSVČ:  11017-7928821/0710
pro zaměstnavatele:               21012-7928821/0710

Více informací ohledně povinnosti vůči správě sociálního zabezpečení naleznete zde:
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
pobočka Vítkov
Opavská 21
749 01  Vítkov

Telefon:  +420 952 239 111
E-mail:    info@vzp.cz
              podatelna@vzp.cz

ID datové schránky: i48ae3q
Webové stránky:      https://www.vzp.cz/

Více informací ohledně povinnosti vůči zdravotní pojišťovně naleznete zde:
https://www.vzp.cz/platci/informace/osvc

 

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě
kontaktní pracoviště Vítkov
Luční 663
749 01  Vítkov

Telefon:  +420 950 142 241
E-mail:    posta@op.mpsv.cz

ID datové schránky: 3k7zpwt
Webové stránky:      http://portal.mpsv.cz/upcr

Více informací ohledně nahlášení nových pracovních míst, zaměstnávání OZP a mnohé další naleznete zde:
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest

 

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj
Provozní 5491/1
722 00  Ostrava - Třebovice

Telefon:  +420 554 818 225

ID datové schránky: 5c2d2ch
Webové stránky:      www.coi.cz

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Inspektorát SZPI v Olomouci
Pavelkova 13
772 85  Olomouc

Telefon:  +420 585 151 511
E-mail:    olomouc@szpi.gov.cz

ID datové schránky: avraiqg
Webové stránky:      http://www.szpi.gov.cz/

Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku

Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku naleznete v § 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací ohledně povinností provozovatelů potravinářského podniku naleznete na:
http://www.szpi.gov.cz/postupy-a-stanoviska.aspx

Registrační formuláře a oznámení naleznete zde:
http://www.szpi.gov.cz/dokumenty-ke-stazeni.aspx

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Územní pracoviště Opava
Olomoucká 82
746 01  Opava

Telefon:  +420 553 668 841
E-mail:    podatelna.op@khsova.cz

ID datové schránky: w8pai4f
Webové stránky:      http://www.khsova.cz/

Povinnosti provozovatelů stravovacích služeb

Povinnosti provozovatelů stravovacích služeb naleznete v § 23 a § 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací ohledně povinností provozovatelů veřejného stravování naleznete na:
http://www.khsova.cz/01_obcanum/hv_provozovatele.php

Vzory žádostí a formulářů, návody a pokyny naleznete zde:
http://www.khsova.cz/01_obcanum/vzory_formularu.php

Povinnosti provozovatelů holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, ubytovacích, masérských, regeneračních a rekondičních služeb

Povinnosti provozovatelů výše uvedených služeb naleznete v § 21 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vzory provozních řádů naleznete zde:
http://www.khsova.cz/01_obcanum/vzory_provoznich_radu.php

 

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábřeží 34
728 81  Ostrava

Telefon:  +420 596 153 222
E-mail:    podatelna@ksoud.ova.justice.cz

ID datové schránky: jhyaeqv
Webové stránky:      http://www.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=19&j=29&k=337

 

Hospodářská komora České republiky
Okresní hospodářská komora Opava
Nádražní okruh 27
746 01  Opava

Telefon:  +420 553 714 259
E-mail:    ohk@opava.cz

Webové stránky:      http://www.komora.opava.cz/

 

Všechny výše uvedené právní předpisy naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv.

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 


Vytvořeno: 15. 8. 2017
Poslední aktualizace: 15. 8. 2017 00:00