Obsah

Roční ohlašovací povinnost dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Typ: ostatní
-

Legislativa platná pro r. 2015

Na základě ustanovení § 39 odst. 2 zákona o odpadech, jsou původci odpadů povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, a to prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále „ISPOP“).

 

Následující odkaz, Vás navede na možnost bezplatné tvorby hlášení. 

Vážení uživatelé programových produktů společnosti INISOFT s.r.o. Ve zkratce Vám dále připomínáme základní legislativní povinnosti pro ohlašovatele související se Zákonem o odpadech. 

 

Zákonné povinnosti:

1. Způsob ohlašování - zákon 25/2008 Sb.

Všechny subjekty, mající povinnost hlásit dle Zákona o odpadech, musí hlášení zaslat elektronickou cestou do 15. února pomocí ISPOP.

 

2. Registrace subjektu v ISPOP

Aby mohlo být podáno hlášení pomocí ISPOP, je potřeba provést registraci subjektu. V případě, že je již subjekt registrován v ISPOP z předchozích let (v jakékoliv agendě ŽP), pak nemusí provádět novou registraci !

 

3. Datový standard o odpadech

Pro ohlašovací rok 2014 platí nový datový standard MŽP uveřejněný na stránkách ISPOP zde.

 

4. Tvorba hlášení o odpadech

Všem našim uživatelům programu EVI 8 jsme již zasílali informace o nové verzi, která umožňuje vytvořit korektní hlášení za rok 2014 a odeslat ho z programu EVI 8 pomocí webové služby nebo datové schránky přímo do ISPOP. Zároveň jsme vytvořili jednoduché návody (textové i video) pro naše uživatele na tvorbu a odeslání hlášení.

Letos jsme připravili pro ohlašovatele možnost bezplatné tvorby hlášení v nové podobě na našich webových stránkách odpady.cz. Formulář pro tvorbu hlášení je samozřejmě upraven dle aktuálně platného datového standardu MŽP.

 INISOFT s.r.o., software, ekologie, poradenství

 


Vytvořeno: 27. 1. 2015
Poslední aktualizace: 27. 1. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek