Obsah

Formuláře odboru dopravy

Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy na sedadle motorového vozidla ze zdravotních důvodů

lekarske-potvrzeni-o-nemoznosti-se-pripoutat-bezp-pasy (1).pdf Staženo: 362x

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

lekarsky-posudek-o-zdravotni-zpusobilosti (1).pdf Staženo: 137x

Návrh na upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel.

vzor-na-polovinu-zakazu.pdf Staženo: 489x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

oznameni-o-ztrate,-zniceni-nebo-odcizeni-tabulky-s-registracni-znackou-(1).pdf.pdf Staženo: 459x

Plná moc

plnÁ moc 2015.doc Staženo: 4173x

Žádost - povolení - výroba, přestavba

Žádost - povolení - výroba, přestavba.pdf Staženo: 548x

Žádost - schválení - dovoz

Žádost -schválení - dovoz.pdf Staženo: 522x

Žádost - schválení - výroba, přestavba

Žádost -schválení - výroba, přestavba.pdf Staženo: 473x

Žádost - zástavní právo

Žádost - zástavní právo.pdf Staženo: 461x

Žádost o oprávnění a vydání průkazu řidiče taxislužby

Žádost o udělení oprávnění_Vítkov Nový.doc Staženo: 44x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

zadost-o-poskytnuti-udaju-z-registru-silnicnich-vozidel-(1).pdf.pdf Staženo: 395x

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

zadostoprijetikvyuceavycviku (1).pdf Staženo: 134x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění z důvodu pominutí důvodů pro odnětí řidičského oprávnění – pro ztrátu zdravotní způsobilosti

žádost o vrácení ŘO-pro ztrátu zdravotní způsobilosti.pdf Staženo: 185x

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

zadost-o-vydani-noveho-technickeho-prukazu-silnicniho-vozidla-a-noveho-o.pdf.pdf Staženo: 467x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou-(1).pdf.pdf Staženo: 479x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou-na-vyvoz-(1).pdf.pdf Staženo: 388x

Žádost o výdej dat

Žádost o výdej dat.pdf Staženo: 476x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf.pdf Staženo: 602x

Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby

žádost o vyřazení vozidla taxi.docx Staženo: 28x

Žádost o zápis do evidence vozidel taxislužby

Žádost o zápis do evidence vozidel taxislužby_Vítkov.doc Staženo: 62x

Stránka