Obsah

Památková péče

Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy

oznameni_stavby.doc Staženo: 373x | 30.09.2016

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

zasady_programu_orp_2009.doc Staženo: 403x | 30.09.2016

Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

zadost_programu_orp_2009.doc Staženo: 427x | 30.09.2016

Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

formulář žádosti o zařazení do programu orp 2012.doc Staženo: 447x | 30.09.2016

Žádost vlastníka kulturní památky o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče

zadost-vydani-zavazneho-stanoviska kp opraveno.doc Staženo: 469x | 30.09.2016

Žádost vlastníka nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové pé

zadost-vydani-zavazneho-stanoviska mpz - opraveno.doc Staženo: 483x | 30.09.2016

Stránka

  • 1