Obsah

Vodoprávní úřad

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla

Priloha_c._21___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila.pdf Staženo: 179x | 23.01.2019

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje

Priloha_c._20___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje.pdf Staženo: 167x | 23.01.2019

Ohlášení dokončení stavby

ohlaseni_dokonceni_stavby_-_priloha_c.2.pdf Staženo: 187x | 23.01.2019

Ohlášení odstranění stavby

ohlášení odstranění stavby.pdf Staženo: 158x | 23.01.2019

Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla vodohospodářských úprav

Priloha_c._15___Ohlaseni_udrzovacich_praci__obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav..pdf Staženo: 175x | 23.01.2019

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Priloha_c._19___Ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel.pdf Staženo: 188x | 23.01.2019

Společné oznámení záměru - společný souhlas

společné oznámení záměru - společný souhlas.pdf Staženo: 195x | 23.01.2019

Žádost o ověření zjednodušené dokumentace stavby_(pasportu)

žádost_o_ověření zjednodušené dokumentace stavby_(pasportu).doc Staženo: 206x | 23.01.2019

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

priloha_1 ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU.rtf Staženo: 260x | 23.01.2019

Žádost o povolení k některým činnostem

priloha_7 ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM .rtf Staženo: 169x | 23.01.2019

Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni domácnosti

Priloha_c._16___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_a_stavebni_povoleni_ke_studni__domacnosti_.pdf Staženo: 172x | 23.01.2019

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jejich změnu

priloha_2 ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU.rtf Staženo: 192x | 23.01.2019

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

priloha_4 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH.rtf Staženo: 181x | 23.01.2019

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů

priloha_6 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ.rtf Staženo: 197x | 23.01.2019

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

priloha_3 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH .rtf Staženo: 176x | 23.01.2019

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů

priloha_5 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ.rtf Staženo: 209x | 23.01.2019

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky

priloha_10 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU.rtf Staženo: 179x | 23.01.2019

Žádost o schválení havarijního plánu

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU.docx Staženo: 179x | 23.01.2019

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Priloha_c._25___Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf Staženo: 174x | 23.01.2019

Žádost o společné povolení

žádost o společné povolení.pdf Staženo: 265x | 23.01.2019

Stránka