Obsah

Vodoprávní úřad

Žádost o stanovení podmínek závadné látky nebo o povolení vyjímky

Priloha_c._23___Zadost_o_stanoveni_podminek___zavadne_latky_nebo_o_povoleni_vyjimky.pdf Staženo: 190x | 23.01.2019

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních

Priloha_c._22___Zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_podzemnich.pdf Staženo: 153x | 23.01.2019

Žádost o stavební povolení k některým vodním dílům

priloha_8 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM.pdf Staženo: 236x | 21.06.2022

Žádost o udělení souhlasu

priloha_11 ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU.pdf Staženo: 217x | 21.06.2022

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

priloha_14 ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA1).pdf Staženo: 409x | 21.06.2022

Žádost o vyjádření

priloha_13 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ.pdf Staženo: 188x | 21.06.2022

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

Priloha_c._24___Zadost_o_vyjimku_z_dosahovani_cilu_ochrany_vod.pdf Staženo: 153x | 23.01.2019

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Priloha_c._12___Zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu.pdf Staženo: 169x | 23.01.2019

Stránka