Obsah

ŘÍDÍCÍ A REALIZAČNÍ SKUPINA

Jméno

Funkce

 

Mgr. Martin Šrubař

místostarosta, garant procesu

mistostarosta@vitkov.info 

Mgr. Hana Klapetková

vedoucí odboru sociálních věcí

klapetkova@vitkov.info

Mgr. Jana Molková, Dis.

koordinátor komunitního plánování

molkova@vitkov.info

Regina Raabová, DiS. 

Vedoucí skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

raabova@vitkov.info

Bc. Eva Dittrichová

Vedoucí skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením

ditrichova@vitkov.info

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Jméno

Funkce

 

Regina Raabová, DiS.

Vedoucí skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

raabova@vitkov.info

Radka Kurtinová

Fokus Opava

radkakurtinova@seznam.cz

Věra Havlíková 

seniorka

V.Havlikova@seznam.cz

Petr Kučerka

Charita Odry

petr.kucerka@odry.charita.cz

Alena Zemanová

Svaz postižených civilizačními chorobami

alfoktova@seznam.cz

Bc. Hana Grodová

Domov Vítkov

reditelka@domov-vitkov.cz

Dominika Kramná

Dobrovolnické centrum Elim Opava

dobrovolnici@elimopava.cz

PhDr. Marie Mikulíková

Zastupitelka

ma.mik@centrum.cz

PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Jméno

Funkce

 

Bc. Eva Dittrichová

Vedoucí skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením

dittrichova@vitkov.info

Ing. Šárka Medunová

Středisko volného času města Vítkova, p.o., Zastupitelka

svc.reditelka@gmail.com

Miloš Onderka

Strážník Městské policie Vítkov

onderka@vitkov.info

Bc. Lucie Jurečková

Terénní sociální pracovník

jureckova@vitkov.info

Jan Vrba

Centrum inkluze, o. p. s.

jan.vrba@centruminkluze.cz

Mgr. Adéla Latušinská

Základní škola Vítkov, nám. Jana Zajíce

ada78@email.cz

Mgr. Petra Beková

Základní škola a gymnázium Vítkov

petra.bekova@zsgvitkov.cz

Mgr. Jana Fischerová, DiS.

EUROTOPIA. CZ

jana.fischerova@eurotopia.cz

Mgr. Pavlína Sponerová

Renarkon

vedtpv@renarkon.cz

Bc. Markéta Stuchlíková

NZDM a SASRD Tunnel

nzdm.stuchlikova@svc-vitkov.cz