Obsah

Zápis ze dne 1. 9. 2015

Typ: ostatní
Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením konané dne 1. 9. 2015

Přítomni:

viz prezenční listina

 

Průběh jednání:

1.Zástupce Renakronu o.p.s., informoval o svém opoždění, proto bylo změněno pořadí jednotlivých bodů programu.

 

2.Vedoucí pracovní skupiny (dále jen PS), uvítala všechny přítomné a  začala s bodem programu týkajícím se NZDM Tunnel.

Paní Ing. Š. Medunová představila novou vedoucí sociální služby namísto pana Mgr. V. Korytáře, paní Bc. A. Panákovou, která dále informovala o tématovém zaměření služby v příštích měsících, kdy si pracovníci jednotlivé měsíce rozdělili a budou plnit dle programu témata týkající se závislostí, kyberšikany, vzdělání, zaměstnanosti, sexuálního života, finanční gramotnosti, atd. Paní Mgr. L. Stanjurová z Centra Inkluze, o.p.s. a pan Mgr. P. Gebauer, vedoucí obvodního odd. PČR se nabídli s přispěním svých činností a zkušeností v podobě seminářů a praktických přednášek, které nakonec jak se domluvilo, uvítá také Základní škola nám. J. Zajíce ve Vítkově.

Dále paní Ing. Š. Medunová doplnila, že prostory Tunnelu prošlo rekonstrukcí, na které se podíleli také uživatelé služby, a dále informovala, že rozšíření působnosti SASRD také na obce Čermnou a Budišov nad Budišovkou je také nyní v řešení.

 

3.Dalším bodem bylo prodiskutování nabídky organizace Lexikona, která navrhovala zřízení nové služby odborného sociálního poradenství pro řešení většiny témat sociálního vyloučení. Skupina rozhodla o zamítnutí nabídky Lexikony s tím, že bude vyhlášena výběrová zakázka,
a to na službu bezplatného dluhového a finančního poradenství, jejíž potřebnost je podložena již SPRSS města.

 

4.Na základě dotazníkového šetření zjišťujícím výskyt drog v našem městě a spádových oblastí byla zjištěna potřebnost zřízení protidrogové služby. Tato data byla spolu s nabídkou obecně prospěšné společnosti Renarkon předložena RM, která dala souhlas se zřízením této služby. Z tohoto důvodu byl na setkání pracovní skupiny pozván zástupce Renarkonu o.p.s., který objasnil následné konkrétní činnosti této služby v našem městě a také zodpověděl dotazy členů skupiny. OSV bude o zřízení nové služby informovat ve Vítkovském zpravodaji a také poskytne informace Opavskému deníku. O ostatní propagaci se služba postará sama.

 

Termín dalšího jednání byl stanoven na úterý 10. 11. 2015, v 13:00 hod.

 

Sepsala:

Mgr. Veronika Rokos

Koordinátorka plánování sociálních služeb

 

 


Vytvořeno: 21. 9. 2015
Poslední aktualizace: 21. 9. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek