Obsah

Zápis ze dne 10. 11. 2015

Typ: ostatní
Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením konané dne 10. 11. 2015

Přítomni:

viz prezenční listina

Průběh jednání:

1.Vedoucí pracovní skupiny (dále jen PS), uvítala všechny přítomné a začala s bodem programu týkajícího se působení Renarkonu ve Vítkově. Byly předloženy výstupy služby za měsíc září, a také informováno, že výstupy budou pro přehled zpracovávány za každý měsíc a k dispozici k nahlédnutí u koordinátora komunitního plánování. Spolupráci se službou kladně hodnotí jak paní Štěpánová, tak paní Ing.Medunová, která s pracovníky služby domluvila besedu v NZDM na téma týkající se nealkoholových drog. Hostem setkání byla také paní ředitelka ZŠaG Vítkov, která má se službami Renarkonu již dlouholeté a kladné zkušenosti.

2.Dalším bodem programu byla diskuze týkající se tématu agentury sociálního začleňování, kdy vedoucí OSV paní Mgr. Klapetková sdělila informaci pana starosty, že se letos město zapojovat nebude. Nicméně se na téma rozvinula další diskuze o vhodnosti této spolupráce v rámci sociálního bydlení. Skupina rozhodla o podání návrhu na spolupráci. Návrh bude postoupen řídící a realizační skupině a v případě kladného rozhodnutí dál RM.

3.Projednána byla také potřebnost služby odborného sociálního poradenství, konkrétně dluhové problematiky, kdy by bylo vhodné, dle informace z jednání na KŮ, oslovit službu, která je již zařazena v síti SS a navrhnuta služba Charity Opava a Služba Občanské poradny Nový Jičín. Tyto služby budou pro více informací osloveny OSV.

4.Čtvrtým bodem programu byly připomínky k tvorbě katalogu SS, kdy bylo diskutováno, zda do katalogu zařadíme služby poskytované ve Vítkově, nebo zda přidat také další služby využívané našimi občany. Skupina rozhodla o rozšíření informací a přidání sociálních služeb, kterých nejčastěji naši občané využívají.

5.Posledním bodem programu bylo rozhodnuto o odvolání člena skupiny, paní Mgr. Jany Ambrožové a přijetí nového člena skupiny, paní ředitelky Mgr. Blanky Váňové.

 

Termín dalšího jednání byl stanoven na 12.1. 2016, v 13:00 hod.

 

Sepsala:

Mgr. Veronika Rokos

Koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 12. 11. 2015
Poslední aktualizace: 12. 11. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek