Obsah

Zápis ze dne 22. 8. 2018

Typ: Informace z úřadu
Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením konané 22. srpna 2018

Průběh jednání:

  1. Nová referentka odboru sociálních věcí Mgr. Jana Molková, DiS. přivítala všechny přítomné a představila se jako nová koordinátorka KPSS ve Vítkově.

  2. Koordinátorka KPSS vznesla návrh na přijetí nových členů do pracovních skupin a vybídla stávající členy pracovních skupin, aby své návrhy sdělili na jednání PS nebo je zaslali koordinátorce KPSS emailem. Navrženi zatím byli zástupci za organizace z Domova Vítkov, Elim Opava (dobrovolnické centrum), Eurotopie. CZ o. p. s. (nestátní nezisková organizace) a Renarkonu o. p. s. (terénní program).

  3. Dále seznámila přítomné členy pracovních skupin s výsledky, které vzešly z vyplněných dotazníků členů pracovních skupin.

  4. Přítomní členové pracovních skupin byli seznámeni s návrhem upravených Zásad a metodik pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti, které musí schválit Řídící a realizační skupina KPSS, a s úpravou Jednacího řádu Řídící a realizační skupiny KPSS.

  5. Všichni přítomní byli seznámení s některými novými  dotačními projekty, které budou na území města Vítkova probíhat (Asistenti prevence kriminality, Centrum inkluze). V rámci služeb Centra inkluze proběhne v Dětském domově v Radkově projekt „Objevuj a motivuj“ (od září do prosince), který má za cíl motivovat děti z dětského domova v Radkově ke vzdělání (aby si dodělali školu a pokračovali ve studiu) a rozvoji svých osobních životních zkušeností, dovedností a schopností.

  6. Po schválení nových Zásad a metodik pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti Řídící a realizační skupinou budou všem členům pracovních skupin komunitního plánování tyto zásady a metodiky zaslány k nahlédnutí.

  7. Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hana Klapetková informovala přítomné o OOP (opatření obecné povahy) týkající se ubytoven ve městě Vítkově a Budišově nad Budišovkou.

 

Úkoly a termíny vyplývající z průběhu jednání:

  1. Koordinátorka KPSS se zkontaktuje s dobrovolnickým centrem Elim Opava, aby se domluvila na spolupráci při rozvoji dobrovolnictví a náboru nových dobrovolníků ve městě.

 

  1. Koordinátorka KPSS má za úkol domluvit setkání poskytovatelů sociálních služeb, které si požádali o dotace na dotační projekty, aby se navzájem seznámili a mohli se informovat, kdo má jaký projekt a na co je zaměřen.

K zápisu zasílám také přehled výsledné analýzy dotazníků od členů pracovních skupin KPSS.

Termín dalšího jednání byl stanoven na 10/2018, kdy datum a čas bude konkrétně upřesněn prostřednictvím e-mailové komunikace.

 

Zapsala: Mgr. Jana Molková, DiS., koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 30. 8. 2018
Poslední aktualizace: 30. 8. 2018 12:14