Obsah

Zápis ze dne 4. 5. 2015

Typ: ostatní
Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením konané dne 4.5.2015

Přítomni:

viz prezenční listina

 

Průběh jednání:

  1. Vedoucí pracovní skupiny (dále jen PS), uvítala všechny přítomné a zopakovala seznam témat, která by se měla v rámci setkání probrat.

  2. Projednal se řád PS, ke kterému již po předchozích úpravách nebylo připomínek
    a který byl členy schválen.

  3. Členové PS souhlasí s textem zřizovací listiny.

  4. Byl projednán a rozdán návrh dotazníku na průzkum výskytu drog v našem městě, případně spádových oblastí. Bylo odsouhlaseno, do jakých zařízení se anonymní dotazníky budou rozdávat.

  5. NZDM – paní Ing. Medunová oznámila, že zavedli tematické měsíce v zařízení, kdy bude mít každý pracovník téma (svátky, tradice, drogy, hospodaření) a k tomuto budou také směřovat aktivity v zařízení.

  6. SAS -domluva o pravidelných návštěvách a předávání informací pracovníka SAS pracovníkům OSPOD. Dále řešena možnost rozšíření SAS také na okolní obce.

  7. Problematiky doplatku na bydlení - vysvětlení situace všem přítomným členům a společná diskuze týkající se stanovení kritérií pro udělení či neudělení souhlasu pro ubytování na ubytovnách ve Vítkově.

  8. Termín dalšího jednání byl stanoven na 13. 5. 2015 14:00 hod., kdy proběhne společné jednání obou PS za účasti paní Krčmářové – koordinátorky MSK.

 

Sepsala:

Mgr. Veronika Šindelářová

Referentka odboru sociálních věcí

 


Vytvořeno: 9. 6. 2015
Poslední aktualizace: 9. 6. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek