Obsah

Zápis ze dne 10. 5. 2015

Typ: ostatní
Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konaného dne 10. 5. 2015

Průběh jednání:

 

 1. Vedoucí pracovní skupiny přivítala všechny své členy a přítomné hosty, jimiž byli:

  Ing. Jan Seidler, ředitel Domova Vítkov,

  Mgr. Oldřich Huška, zastupitel,

  Bc. Svatava Baierová, zástupce vedoucího Chráněného bydlení Vítkov,

  Mgr. Hana Klapetková, vedoucí odboru sociálních věcí.

 2. Pan Ing. Seidler byl vyzván k objasnění situace týkající se rekonstrukce a budoucí snížení kapacity lůžek v Domově Vítkov a také ke sdělení zda je možnost brát ohled při umístění na občany z naší spádové oblasti. Pan Ing. Seidler vysvětlil postup a účel rekonstrukce a objasnil budoucí kapacitu uživatelů Domova Vítkov, kdy bude mít Domov pro seniory 39 lůžek a Domov se zvláštním režimem 42 lůžek. Vše by mělo být dokončeno na přelomu únor-březen 2017.

 3. Paní Zemanovou byl přednesen návrh na zřízení Novodobé sanitky ve Vítkově. Proběhla diskuse na téma novodobé sanitky a bylo dohodnuto, že se pro zjištění potřebnosti provede průzkum mezi obyvateli. Výsledky průzkumu předloží paní Zemanová na příštím setkání pracovní skupiny.

 4. Řešeno podílení se na financování sociálních služeb na území města Vítkova, z rozpočtu města Vítkov. Na příštím jednání předloží poskytovatelé sociálních služeb na území města Vítkova, zařazené v sítí sociálních služeb, návrh předběžné částky, kterou budou po městě požadovat na dofinancování služby v roce 2016 včetně informace kolika občanům města Vítkova je jejich služba poskytována.

 5. Dohodnuto sepsání dalšího článku do zpravodaje s panem P. Kubesou za Chráněné bydlení Vítkov. Pan Kubesa zašle do 18. 6. návrh článku představujícího Chráněné bydlení.

 6. Termín dalšího jednání byl stanoven na 3. 9. 2015 v 13:00 hod., kdy setkání proběhne v prostorách Domova Vítkov. Pan Ing. Seidler vše ještě upřesní.

   

  Sepsala:

  Mgr. Veronika Šindelářová

  referentka sociálních věcí  


Vytvořeno: 15. 6. 2015
Poslední aktualizace: 15. 6. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek