Obsah

Zápis ze dne 17. 12. 2018

Typ: Informace z úřadu
Zápis ze setkání pracovních skupin Senioři a osoby se zdravotním postižením a Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením dne 17. 12. 2018

Průběh jednání:

  1. Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) Mgr. Jana Molková společně s vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hanou Klapetkovou přivítala všechny přítomné a představila nové členy pracovních skupin (dále jen PS).
  2. Jednotlivý členové krátce hovořili o organizaci, kterou zastupují.
  3. Koordinátorka KPSS hovořila o procesu komunitního plánování a vyzvala zúčastněné, aby se vyjádřili k procesu komunitního plánování za uplynulý rok 2018 a sdělili své vize do následujícího roku 2019. Vzhledem k aktualizaci Katalogu sociálních služeb a Střednědobého plánu, bude na první schůzce PS v novém roce vytvořen předběžný harmonogram schůzek, jednotlivé úkoly a program každého setkání.
  4. Prezentace krajské metodičky Mgr. Kateřiny Krčmářové o krajském komunitním plánování. (Spolupráce koordinátorky KPSS a metodičky končí, ale pokud ministerstvo vyhlásí novou výzvu, spolupráce bude nadále pokračovat.)
  5. Vedoucí odboru požádala, aby pozvánka na jednotlivá setkání PS byla předem zveřejněna na webových stránkách města Vítkova, aby se jednání mohla účastnit i širší veřejnost. Také vyzvala členy PS, aby si promysleli, který den by se mohli setkání PS v novém roce konat a napsali své návrhy koordinátorce KPSS emailovou komunikací.   
  6. Koordinátorka KPSS a vedoucí odboru sociálních věcí poděkovaly všem přítomným za spolupráci v pracovních skupinách a účast na procesu komunitního plánování a setkávání PS v uplynulém roce 2018.

 

Úkoly a termíny vyplývající z průběhu jednání:

  1. Koordinátorka KPSS bude v dostatečném předstihu před konáním setkávání PS veřejnost o těchto setkáních informovat prostřednictvím webu města.
  2. Po konzultaci a odsouhlasení všech členů PS budou od nového roku 2019 ve Vítkovském Zpravodaji zveřejněny informace o sociálních službách, které působí ve městě Vítkově.
  3. Členové PS zašlou emailem koordinátorce KPSS možné termíny (dny v týdnu), kdy se mohou účastnit setkávání PS.

K zápisu zaslána také prezentace koordinátorky KPSS o komunitním plánování ve Vítkově.

Termín dalšího setkání PS bude stanoven na únor 2019. Konkrétní datum a čas bude upřesněn prostřednictvím e-mailové komunikace.

 

Zapsala: Mgr. Jana Molková, DiS., koordinátorka plánování sociálních služeb

Vytvořeno: 18. 12. 2018

 


Vytvořeno: 19. 12. 2018
Poslední aktualizace: 19. 12. 2018 13:31