Obsah

Zápis ze dne 19.11.2015

Typ: ostatní
Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konaného dne 19. 11. 2015

Průběh jednání:

Vedoucí pracovní skupiny přivítala všechny své členy a přítomné hosty a začala stanoveným programem.

Jako první se skupina věnovala připravujícímu katalogu SS, kdy nikdo neměl námitek, a skupina se shodla na zařazení Opavských služeb, které jsou našimi občany využívány. Abecední seřazení sociálních služeb dle skupiny v pořádku.

Dalším bodem programu bylo pořádání přednášek pro seniory. – paní Daniela Olbertová (host z odd. kultury) nás informovala o vzniku skupiny seniorů pod oddělením kultury, a také nastínila připravované akce na rok 2016. Na základě následné diskuze byl schválen návrh vzájemné spolupráce při přípravě přednášek. Kladně diskutovány byly také prostory pro konání v Knihovně. Byly vyřčeny témata týkající se: dopravy, bezpečnosti, podomních reklam, vzdělávání, atd. Termíny konání budou směřovány na rok 2016.

Dále pan Petr Kubesa informoval o již probíhajících přednáškách směřovaných na cílovou skupinu CHB, kdy je velice dobrá spolupráce s Policií ČR v Opavě a také s Vítkovskou Městskou policií.

Diskutován byl také leták pro seniory, „Co dělat, když…“, který je také zahrnut v cílech SPSS. Leták vytvoří koordinátor komunitního plánování SS začátkem roku.

Neplánovaným tématem přispěl pan Kučerka, kdy informoval o budoucím vzniku SS finančního (dluhového) poradenství. Od ledna 1. 1. 2016 by měla být služba zařazena v síti SS, tudíž by v případě zájmu nebyl problém s financováním ze strany MSK. Pan Kučerka sestaví k projednání cenovou nabídku a návrh na poskytování služby ve Vítkově.

Na závěr nás paní Radka Kurtinová (FOKUS) provedla v prostorách sociální rehabilitace a seznámila s denními činnostmi a aktivitami této služby.

 

Termín dalšího jednání byl stanoven na 4. 2. 2016, 13:00 hod.

 

Sepsala:

Mgr. Veronika Rokos

Koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 26. 11. 2015
Poslední aktualizace: 26. 11. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek