Obsah

Zápis ze dne 2. 11. 2016

Typ: ostatní
Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konaného dne 2.11.2016

Průběh jednání:

 

  1. Koordinátorka KPSS přivítala všechny přítomné, představila Bc. Barboru Kahánkovou, koordinátorku pro obce a komunitní plánování organizace Andělé Stromu života.
  2. Paní Kahánková představila Strom života a vysvětlila, jaké služby jsou jejich prostřednictvím poskytovány. Strom života v rámci služeb poskytuje domácí hospicovou péči, poradnu pro pozůstalé, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek, terénní rehabilitační a ošetřovatelské služby a kurzy pro pečující. Hospic zdarma nabízí své služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují v domácím prostředí,
    24 hodin denně, 7 dní v týdnu, poskytuje specializovanou paliativní péči, která zahrnuje denní i noční pohotovost sestry i lékaře, návštěvy sociální pracovnice a psychoterapeutky. Strom života je nestátní zdravotnické zařízení, které nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, neboť domácí specializovaná paliativní péče zatím není v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Provoz a platby hospice jsou proto hrazeny výhradně z grantů a darů.
  1. Členy pracovní skupiny bylo v rámci diskuze vzneseno množství dotazů na provoz a způsob poskytování všech služeb provozovaných prostřednictvím Stromu života. Na základě diskuze byla členy pracovní skupiny do budoucna jako velmi potřebná shledána služba Mobilní hospic.

 

Úkoly a termíny vyplývající z průběhu jednání:

  1. Koordinátorka KPSS zpracuje a zašle všem členům pracovní skupiny zápis z jednání.

 

Termín dalšího jednání bude stanoven dle situace a potřeby.

Zapsala: Bc. Svatava Baierová, koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 7. 11. 2016
Poslední aktualizace: 7. 11. 2016 00:00
Autor: Jan Dušek