Obsah

Zápis ze dne 2. 6. 2016

Typ: ostatní
Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konaného dne 2. 6. 2016.

Průběh jednání:

 

  1. Setkání pracovní skupiny se uskutečnilo v DS, kde nás přivítal a následně prostory provedl pan Petr Kučerka, jako zástupce této služby. Členům pracovní skupiny byl vysvětlen princip, průběh a poslání této služby.
  1. Následně se všichni členové usadili ve společenské místnosti, kde byl dán prostor dotazům týkajícím se této služby.
  1. Následně bylo probráno složení členů skupin, kdy skupina rozhodla, o odvolání pana Jana Nahodila a paní Aleny Šabatkové. Členové mohou již nadále navštěvovat skupinu jako hosté.
  1. Se členy skupiny byla probrána také změna koordinátora KPSS, kdy toto místo po dobu MD převezme paní Bc. Svatava Baierová.
  1. Proběhla diskuse o nabrání nových členů do pracovní skupiny, kdy padly návrhy na zástupce zdravotnických služeb-lékaře. Paní Zemanová zkusí oslovit. O případných dalších členech členové skupiny pouvažují a s návrhem kontaktují koordinátora KPSS.
  1. Podány informace o proběhlém dotazníkovém šetření týkajícím se zřízení služby Denního stacionáře či Odlehčovací služby. Vzhledem k nízké validitě výsledků této metody, bude potřebnost této služby znovu prověřena jinou metodou.
  1. Členové byli seznámení s provozem odborného sociálního poradenství zaměřeném na dluhovou problematiku.

 

Termín dalšího jednání bude zaslán e-mailem na základě schůzky s metodikem KÚ, která se uskuteční 16.6.

 

Sepsala:

Mgr. Veronika Rokos

Koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 8. 6. 2016
Poslední aktualizace: 8. 6. 2016 00:00
Autor: Jan Dušek