Obsah

Zápis ze dne 20. 4. 2015

Typ: ostatní
Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konaného dne 20. 4. 2015

Přítomni:

viz prezenční listina

 

Průběh jednání:

  1. Vedoucí odboru sociálních věcí přivítala členy pracovní skupiny (dále jen PS), představila Mgr. Veroniku Šindelářovou, která je od od 1. 1. 2015 koordinátorkou komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS).

  2. Koordinátorka KPSS projednala s členy PS jednací řád PS, zaznamenala si návrhy na změny, včetně změn jednacího řádu řídící a realizační skupiny.

  3. Členové PS souhlasí s textem zřizovací listiny.

  4. Členy PS byla vedoucí skupiny zvolena paní Věra Havlíková

  5. Byl probrán aktuální seznam poskytovatelů sociálních služeb zobrazovaný na webových stránkách města. Koordinátor KPSS je zodpovědný za aktualizaci informací týkajících se KPSS na webových stránkách města a také za zajištění informací
    o poskytovatelích sociálních služeb.

  6. Členové PS se dohodli, že od měsíce června 2015 bude v každém čísle Vítkovského zpravodaje představen jeden z poskytovatelů sociálních služeb. Koordinátor KPSS předloží návrh článku vedoucí odboru sociálních věcí vždy do 15. dne předchozího měsíce před vydáním (15. 5. pro červnové číslo atd.).

  7. Termín dalšího jednání byl stanoven na 13. 5. 2015 14:00 hod., kdy proběhne společné jednání obou PS za účasti paní Krčmářové – koordinátorky MSK.

 

Sepsala:

Mgr. Hana Klapetková

vedoucí odboru sociálních věcí  

 


Vytvořeno: 9. 6. 2015
Poslední aktualizace: 9. 6. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek