Obsah

Zápis ze dne 25. 1. 2017

Typ: ostatní
Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konaného dne 25. 1.2017

Průběh jednání:

 

  1. Koordinátorka KPSS přivítala všechny přítomné, představila Ing. Michaelu Dlabajovou, která zastupuje p. Kučerku, ředitele Charity Odry a seznámila přítomné se stanoveným programem – projednávání změn v následujících dokumentech Základní listina komunitního plánování sociálních služeb na území města Vítkova, Jednacích řádů, Organizační řád, Kritéria vstupu sociálních služeb do sítě sociálních služeb ve Vítkově, Zásady a metodika pro poskytování dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti.

  1. Projednání následujících dokumentů Základní listina komunitního plánování sociálních služeb na území města Vítkova, Jednacích řádů, Organizační řád, Kritéria vstupu sociálních služeb do sítě sociálních služeb ve Vítkově.

  1. Ing. Michaela Dlabajová představila Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku, které je v současné době poskytováno Charitou Odry v prostorách odboru sociálních věci MÚ Vítkov. Pracovní skupina podpořila činnost služby a zdůraznila potřebnost pro občany města a okolí.

 

Úkoly a termíny vyplývající z průběhu jednání:

  1. Koordinátorka KPSS společně s Mgr. Krčmářovou během schůzky dne 30. 1. 2017 projedná a následně zpracuje připomínky k projednávaným dokumentům. Výstup zašle všem členům pracovních skupin s termínem 8. 2. 2017.

  2. Členové pracovních skupin vyjádří své připomínky a zašlou zpět koordinátorce ve stanoveném termínu 16. 2. 2017.

 

Termín dalšího jednání nebyl stanoven.

Zapsala: Bc. Svatava Baierová, koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 15. 2. 2017
Poslední aktualizace: 15. 2. 2017 00:00
Autor: Jan Dušek