Obsah

Zápis ze dne 25. 2. 2016

Typ: ostatní
Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konaného dne 25. 2. 2016.

Průběh jednání:

 

  1. Vedoucí pracovní skupiny přivítala všechny své členy a přítomné hosty a začala stanoveným programem.
  1. Jako první byla na skupině představena agentura pro sociální začleňování. Činnost agentury objasnila paní Mgr. Jana Křivánková.
  1. Dále byla představena projektová manažerka pro oblast sociální péče paní PhDr. Markéta Čožíková, která přišla představit a prodiskutovat návrh na zřízení sociálních služeb v prostorách nemocnice Agel a.s. PhDr. Čožíková navrhla zřídit Odlehčovací službu a Denní stacionář, což se stalo předmětem další diskuze. Závěrem k těmto dvěma službám bylo dohodnuto vytvoření ankety týkající se těchto služeb a ve spolupráci s ÚP, kteří mají evidenci příjemců PnP, zjistit případný zájem o tyto služby.
  1. Dále byly sdíleny návrhy ostatních členů na zřízení domova se zvláštním režimem a chráněného bydlení, což bude předmětem dalšího setkání skupiny, kdy budou již zpracované informace týkající se zájmu o služby odlehčovací a služby denního stacionáře.

Termín dalšího jednání byl stanoven na 26. 5. 2016, 13:00 hod.

 

Sepsala:

Mgr. Veronika Rokos

Koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 2. 3. 2016
Poslední aktualizace: 2. 3. 2016 00:00
Autor: Jan Dušek