Obsah

Zápis ze dne 27. 3. 2019

Typ: ostatní
Zápis z jednání obou pracovních skupin Senioři a osoby se zdravotním postižením a Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením 27. 3. 2019

Průběh jednání:

 1. Koordinátorka KPSS přivítala všechny přítomné a požádala je o vyplnění Pokynů pro zajištění ochrany osobních údajů pro účely pracovních skupin komunitního plánování města Vítkova.

 2. Všichni účastníci setkání představili sebe a službu, kterou zastupují, popřípadě sdělili aktuální novinky, aktivity své služby a své přání, potřeby, náměty či připomínky (ať už vzhledem ke své službě a jejímu poskytování nebo k procesu komunitního plánování a vedení pracovních skupin).

 3. Koordinátorka KPSS nastínila předběžný harmonogram dalších setkávání a aktivit pracovních skupin komunitního plánování města Vítkova (schůzky budou svolávány dle potřeby, s ohledem na časový rámec tvorby nového Katalogu sociálních a navazujících služeb města Vítkova a aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb). Katalog je potřeba aktualizovat co nejdříve a Střednědobý plán postupně v rozmezí od podzimu 2019 do října 2020.

 4. Koordinátorka KPSS obecně shrnula předběžné vyhodnocení společných cílů aktuálního Střednědobého plánu, zda se je daří naplňovat a zda by bylo vhodné je zařadit také do plánu nového.

 5. Koordinátorka KPSS vznesla návrh na uspořádání slavnostního Dne sociálních služeb v říjnu 2019. Přesný datum a program bude konzultován na dalším setkání pracovních skupin.

 6. Členové pracovních skupin měli možnost se vyjádřit k poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vítkova pro Klub Zvoneček, který na území města Vítkova poskytuje své služby. Služba vznesla požadavek, aby nemuseli kvůli vyúčtovávání dotace (účetnictví jim zajišťuje externí firma, kterou musejí zaplatit) podávat klasickou žádost o poskytnutí individuální dotace, ale jen darovací smlouvu nebo jinou zjednodušenou formu žádosti. Většina členů pracovních skupin komunitního plánování byli ve veřejném hlasování pro ponechání původní formy žádosti a Pravidel pro přidělování individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova.

 7. Koordinátorka KPSS informovala přítomné o článcích sociálních služeb působících na území města Vítkova ve Vítkovském Zpravodaji, které vycházejí 1x za měsíc (v každém čísle jedna služba). Články jsou vydávány jakožto články o sociálních službách, které představuje odbor sociálních věcí.

 8. Koordinátorka KPSS informovala členy pracovních skupin o možnosti uskutečnit prezentace sociálních služeb Andělé na drátě a MIKASA, které by chtěli poskytovat své služby na území města Vítkova. Zástupci služeb by po domluvě přijeli na setkání pracovních skupin a představili svou službu.

 

Úkoly a termíny vyplývající z průběhu jednání:

 1. Koordinátorka KPSS žádá členy pracovních skupin, aby si prošli Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, podívali se na jednotlivá opatření a do konce května se k nim vyjádřili (napsali koordinátorce KPSS), zda se ne/plní a zda by se dali použít i do nového plánu. Nový plán bude aktuální od roku 2021.  V rámci setkávání pracovních skupin bude potřeba dle předem nastaveného časového harmonogramu zpracovat novou verzi Střednědobého plánu, který bude odpovídat aktuálním potřebám občanů města Vítkova.

 2. Koordinátorka KPSS žádá členy pracovních skupin, aby se podívali na Katalog sociálních a navazujících služeb města Vítkova, jaké informace a údaje bude potřeba změnit, upravit, co jim tam chybí, co je navíc a napsali své náměty a připomínky koordinátorce KPSS do konce května. Je potřeba zvážit, jak profil Katalogu nastavit (zda dle cílových skupin nebo podle životních situací,…)? Aktualizace Katalogu bude primární před aktualizací Střednědobého plánu.

 3. Koordinátorka KPSS žádá členy pracovních skupin, aby si do příštího setkání promysleli možný program Dnu sociálních služeb. Prosí členy skupin, aby do konce května emailově zaslali návrhy na program a celkovou prezentaci (propagaci) koordinátorce KPSS.

 

Termín dalšího jednání byl stanoven na 6/2019, datum a čas bude konkrétně upřesněn prostřednictvím e-mailové komunikace.

 

Zapsala: Mgr. Jana Molková, DiS., koordinátorka plánování sociálních služeb

 

 

Vytvořeno: 29. 3. 2019

Autor: Mgr. Jana Molková, DiS.

 


Vytvořeno: 8. 4. 2019
Poslední aktualizace: 8. 4. 2019 09:40
Autor: Jan Dušek