Obsah

Zápis ze dne 3. 9. 2015

Typ: ostatní
Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konaného dne 3.9. 2015

Přítomni:

viz prezenční listina

 

Průběh jednání:

  1. Vedoucí pracovní skupiny přivítala všechny své členy a přítomné hosty, konkrétně paní Bc. Lucii Augustínovou, DiS, pana Mgr. Jana Seidlera a pana Mgr. Oldřicha Hušku.

 

  1. Jako první bod byla na programu služba novodobé sanitky, kdy větší polovina dotazovaných obyvatel projevila zájem o tuto službu. Pan místostarosta nás seznámil s tím, že se již na toto téma jednalo s Charitou Odry, že by tuto službu byli schopní zajistit v rámci pečovatelské služby. Zatím je navrhnuta částka pro Vítkov a místní části 50 Kč za jednu cestu, z níž by 30Kč hradilo město a 20Kč uživatel služby. Další atributy jsou v řešení a bude se o nich jednat.

 

  1. Byly předloženy návrhy finančních podpor, jaké si poskytovatelé služeb zařazení v síti sociálních služeb představují na rok 2016.

 

  1. Dále zazněla otázka týkající se dobrovolnictví. V Domově Vítkov poskytuje dobrovolnickou činnost 7 dobrovolníků organizace Elim, dobrovolníci jsou odborně vyškolení a spolupráce s nimi je velmi dobrá.

 

  1. Proběhla diskuse na téma uskutečnění workshopu sociálních služeb, na příštím setkání se objasní představy, návrhy a nápady na program. Termín by se stanovil na jeden z jarních měsíců 2016.

 

  1. Na závěr nás pan ředitel Domova Vítkov provedl v prostorách budovy, vysvětlil plán rekonstrukce.

 

Termín dalšího jednání byl stanoven na 19. 11. 2015, 13:00 hod.

 

Sepsala:

Mgr. Veronika Rokos

Koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 21. 9. 2015
Poslední aktualizace: 21. 9. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek