Obsah

Zápis ze dne 13. 6. 2016

Typ: ostatní
Zápis z jednání řídící a realizační skupiny konaný dne 13. 6. 2016

Jeden z členů skupiny přivítal všechny přítomné a začala s hlavním bodem programu-jmenování a odvolání členů skupin:

  1. Pracovní skupina Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením rozhodla o odvolání člena skupiny - Mgr. Jany Ambrožové a jmenování Mgr. Evy Janštové.
  2. Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením rozhodla o odvolání člena skupiny - pana Jana Nahodila a paní Aleny Šabatkové.
  3. Řídící a realizační skupina rozhodla o odvolání svého člena z funkce vedoucí skupiny - Ing. Ingrid Adamusové, DiS., a na tuto funkci byla jmenována Bc. Andrea Hagenová.

Dále pak odvolala člena skupiny – Mgr. Veroniku Rokos a zároveň jmenovala nového člena této skupiny – Bc. Svatavu Baierovou.

Kromě toho skupina rozhodla změně koordinátora komunitního plánování, kdy funkci Mgr. Veroniky Rokos převezme taktéž Bc. Svatava Baierová.

Termín dalšího jednání bude stanoven dle situace a potřeby.

 

Sepsala:

Mgr. Veronika Rokos

Koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 15. 6. 2016
Poslední aktualizace: 15. 6. 2016 00:00
Autor: Jan Dušek