Obsah

Zápis ze dne 17. 10. 2018

Typ: Informace z úřadu
Zápis z jednání Řídící a realizační skupiny ze dne 17. 10. 2018

Průběh jednání:

 

 1. Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hana Klapetková přivítala všechny přítomné a začala s hlavním bodem programu – jmenováním a odvoláním členů skupin:
  1. Řídící a realizační skupina navrhuje Radě města Vítkova odvolat člena řídící skupiny a vedoucí pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením Mgr. Barboru Pavlíkovou. Na její místo navrhuje Bc. Evu Dittrichovou. Dále navrhuje odvolat člena řídící skupiny Věru Havlíkovou (vedoucí pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením) a jmenovat vedoucím pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Reginu Raabovou, DiS. Paní Věra Havlíková zůstane členem pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením.

  2. Řídící a realizační skupina odvolala Dobromilu Putkovou z pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením a jmenovala Bc. Lucii Jurečkovou.

  3. Řídící a realizační skupina odvolala Mgr. Evu Janštovou z pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením a jmenovala Mgr. Petru Bekovou.

  4. Řídící a realizační skupina odvolala Jarmilu Štěpánovou z pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením a jmenovala Mgr. Adélu Latušinskou.

  5. Řídící a realizační skupina odvolala Mgr. Petra Gebauera z pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením a jmenovala Ing. Bc. Radovana Tomického.

  6. Řídící a realizační skupina odvolala Oldřicha Víchu z pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením.

  7. Řídící a realizační skupina jmenovala do pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením nové členy: Bc. Hanu Grodovou, Ivanu Kramnou

  8. Řídící a realizační skupina jmenovala do pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením nové členy: Bc. Marka Těžkého, Bc. Markétu Dudkovou, Mgr. Janu Fischerovou, DiS.

 

 1. Členové řídící a realizační skupiny byli informováni a vzali na vědomí informace o průběhu dotačního řízení na sociální služby (časovým harmonogramem dotačního řízení, počtem podaných žádostí, shrnutím nedostatků v žádostech, připomínkami žadatelů, návrhem finanční podpory).

 


Vytvořeno: 6. 12. 2018
Poslední aktualizace: 6. 12. 2018 13:12