Obsah

Zápis ze dne 2. 12. 2015

Typ: ostatní
Zápis z jednání řídící a realizační skupiny konaný dne 2. 12. 2015

Průběh jednání:

Vedoucí odboru sociálních věcí uvítala přítomné členy a začala s prvním bodem programu týkající se zprávy do RM za rok 2015, kdy shrnula ve skupině seznam činností, kterých se povedlo v tomto roce dosáhnout.

Dále byla s panem místostarostou upřesněna pravidla pro využívání Novodobé Sanitky pod Charitou Odry, kdy bude od ledna město přispívat částkou 20 Kč. Tato informace bude zveřejněna v prosincovém Vítkovském Zpravodaji.

Byly probrány personální změny ve skupině Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Poslední bod byl zaměřen na agenturu sociálního začleňování, kdy byly panem místostarostou sděleny tři oblasti, na které je potřeba se ve spolupráci s agenturou zaměřit.

Termín dalšího jednání bude stanoven dle situace a potřeby.

 

Sepsala:

Mgr. Veronika Rokos

Koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 14. 12. 2015
Poslední aktualizace: 14. 12. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek