Obsah

Zápis ze dne 27.11.2019

Typ: Informace z úřadu
Zápis z jednání Řídící skupiny k posouzení dotací na rok 2020

Přítomni: Mgr. Hana Klapetková, Mgr. Martin Šrubař, Mgr. Jana Molková, DiS., Bc. Eva Dittrichová, Bc. Jana Chorobinská

 

Program:

  1. představení jednotlivých žádostí o dotace na rok 2020

  2. navržení částek na jednotlivé dotace

 

Průběh jednání:

  1. Koordinátorka komunitního plánování spolu s vedoucí odboru sociálních věcí představila jednotlivé organizace (sociální služby), které si podali žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Vítkova na rok 2020.

  2. Společné stanovení a posouzení navrhovaných výší dotací pro žadatele dotací.

  3. Hlasování a odsouhlasení navrhovaných částek.

  4. Dotazy, diskuze

 

Podněty na rok 2020:  

  1. Zařadit do Zásad o poskytování dotací povinnost žadatelů posílat s žádostí o dotaci a povinnými přílohami také informaci o svých příjmech dané organizace. Tato informace bude součástí povinné přílohy – tabulka o rozpočtu organizace.

  2. Zabývat se financováním Klubu důchodců. Zda bude financován z rozpočtu města (z položky zařazené pod vytyčené finanční prostředky odboru sociálních věcí) jako doposud nebo zda si bude muset podávat klasickou žádost o poskytnutí dotace.

 

Zapsala: Mgr. Jana Molková, DiS.

 


Vytvořeno: 27. 11. 2019
Poslední aktualizace: 27. 11. 2019 16:17
Autor: Jan Dušek