Obsah

Zápis ze dne 31. 10. 2016

Typ: ostatní
Zápis ze setkání k problematice KPSS ve Vítkově

Průběh jednání:

 

  1. Koordinátorka KPSS přivítala všechny přítomné, představila Mgr. Kateřinu Krčmářovou, která metodicky vede proces komunitního plánování ve Vítkově. Následně informovala o aktuálním dění v procesu komunitního plánování, kdy probíhá zpracování Zásad a metodiky pro poskytování dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti a seznámila přítomné se stanoveným programem – projednávání kritérii vstupu sociálních služeb do sítě sociálních služeb ve Vítkově.
  1. Mgr. Kateřina Krčmářová představila problematiku sítě sociálních služeb, která je v Moravskoslezském kraji dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a jejíž principy jsou zakotveny v Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Objasnila možnosti zařazení a druhy sítí soc. služeb (základní síť, optimální síť a krizová síť sociálních služeb). Vysvětlila způsob financování sociálních služeb (oprávněná provozní ztráta),
  1. Projednávání kritérii vstupu do sítě města Vítkova, stanovena základní kritéria při vstupu nové sociální služby a při rozšíření stávající služby – služba splňuje registrační podmínky a je registrovaná v momentě vstupu do sítě, potřebnost sociální služby, kvalita poskytování soc. služby, dostupnost, financování.

 

Úkoly a termíny vyplývající z průběhu jednání:

  1. Koordinátorka KPSS zpracuje a zašle všem členům pracovních skupin a Mgr. Krčmářové prvotní návrh Kritérii vstupu sociálních služeb do sítě města Vítkova s termínem 10. 11. 2016.
  2. Členové pracovních skupin vyjádří své připomínky a zašlou zpět koordinátorce
    ve stanoveném termínu 20. 11. 2016.

 

Termín dalšího jednání nebyl stanoven.

Zapsala: Bc. Svatava Baierová, koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 7. 11. 2016
Poslední aktualizace: 7. 11. 2016 00:00
Autor: Jan Dušek