Obsah

Zápis ze dne 6. 3. 2017

Typ: ostatní
Zápis z jednání Řídící a realizační skupiny dne 6. 3. 2017

Průběh jednání:

  1. Koordinátorka KPSS přivítala všechny přítomné a seznámila se stanoveným programem – schválení projednávaných dokumentů Základní listina komunitního plánování sociálních služeb na území města Vítkova, Jednací řád řídící a realizační skupiny, Jednací řád pracovní skupiny, Organizační struktura KPSS ve Vítkově.

  1. Projednání a následné schválení nadpoloviční většinou členů ŘS těchto dokumentů - Základní listina komunitního plánování sociálních služeb na území města Vítkova, Jednací řád řídící a realizační skupiny, Jednací řád pracovní skupiny, Organizační struktura KPSS ve Vítkově.

 

Úkoly a termíny vyplývající z průběhu jednání:

  1. Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hana Klapetková předloží všechny dokumenty ke schválení Radě města Vítkova v termínu 4. 4. 2017.

  2. Členové pracovních skupin vyjádří své připomínky a zašlou zpět koordinátorce ve stanoveném termínu 10. 3. 2017.

 

Termín dalšího jednání nebyl stanoven.

Zapsala: Bc. Svatava Baierová, koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 9. 3. 2017
Poslední aktualizace: 9. 3. 2017 00:00
Autor: Jan Dušek