Obsah

Zápis ze dne 8. 11. 2017

Typ: Informace z úřadu
Zápis z jednání Řídící a realizační skupiny ze dne 8. 11. 2017

Průběh jednání:

 

  1. Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hana Klapetková přivítala všechny přítomné a začala s hlavním bodem program – jmenováním a odvoláním členů skupin:

    1. Řídící a realizační skupina rozhodla o odvolání svého člena z funkce koordinátora KPSS – Bc. Svatavy Baierové, a na tuto funkci byla jmenována Mgr. Andrea Víchová.

    2. Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením navrhla jmenovat nového člena této skupiny – Reginu Raabovou, Dis. Řídící a realizační skupina s tímto souhlasí.

    3. Pracovní skupina Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením navrhla odvolat člena pracovní skupiny – Mgr. Petra Gebauera a jmenovat nového člena npor. Ing. Bc. Radovana Tomického. Řídící a realizační skupina s tímto souhlasí.

  2. Členové řídící a realizační skupiny byli informováni a vzali na vědomí informace o průběhu dotačního řízení na sociální služby (časovým harmonogramem dotačního řízení, počtem podaných žádostí, shrnutím nedostatků v žádostech, připomínkami žadatelů, návrhem finanční podpory).

  3. Také byli seznámeni s dotačními projekty, které podává město Vítkov na nové pracovníky (asistenti prevence kriminality, terénní sociální pracovník, komunitní pracovník).

 

Termín dalšího jednání bude stanoven dle situace a potřeby.

Zapsala: Mgr. Andrea Víchová, koordinátorka plánování sociálních služeb

 


Vytvořeno: 13. 11. 2017
Poslední aktualizace: 13. 11. 2017 10:10
Autor: Jan Dušek