Obsah

Zápis ze dne 8. 4. 2015

Typ: ostatní
Zápis z jednání řídící a realizační skupiny konaný dne 8. 4. 2015

Přítomni:

Mgr. Hana Klapetková – vedoucí OSV

Mgr. Věra Havlíková – vedoucí Pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Mgr.Barbora Pavlíková – vedoucí Pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Mgr. Oldřich Huška - místostarosta

Mgr. Veronika Šindelářová – koordinátorka komunitního plánování

 

Hosté:

Mgr. Petr Studnička – terénní pracovník Lexikona

 

Program jednání:

Projednání a schválení jednacího řádu řídící a realizační skupiny

Projednání a schválení jednacího řádu pracovní skupiny

Projednání a schválení základní listiny

Schválení loga komunitního plánování

Seznámení s projektem terénního programu Lexikona

 

I.

Jednání začalo představením hosta pana Studničky, který se ihned ujal slova a seznámil nás s terénním programem, jehož cílovou skupinou jsou dospělí muži a ženy z Vítkovska a Rýmařovska ohrožení nebo již zasažení nepříznivou životní situací, která muže vést až k sociálnímu vyloučení, a to zvláště: Etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi a senioři. Terénní pracovníci navštívili v naších lokalitách cca 120 klientů a zjistili, že terénní služba s právním poradenstvím by byla vhodná jak pro Vítkov, tak také Čermnou a Budišov nad Budišovkou. Probírala se možnost financování spolu s městem Budišov nad Budišovkou, kdy by se podíleli na financování 1/3 (Vítkov 2/3) jehož předpokládaná částka na rok by byla 400000,- + dojíždění. Domluveno, že pan Studnička zpracuje do 17. července výstup z mapování našeho plánování týkajících se lokalit a na základě tohoto se bude dále jednat.

 

II.

Řešen provoz nízkoprahové zařízení Tunnel, kdy vzešel podnět na větší důraz sociální práce, pořádání protidrogových přednášek, náhodné testování přítomnosti drog a individuální poradenství. Dohodnuto, že se svolá schůzka s Ing. Šárkou Medunovou a toto se projedná.

 

III.

Projednány jednací řády, základní listina i logo komunitního plánování. Byly provedeny úpravy a tyto dokumenty budou postoupeny kompetentním orgánům ke schválení, poté budou vyvěšeny na stránkách města.

Termín příštího jednání bude upřesněn.

 

Ve Vítkově dne 8.4.2015

Zapsala: Veronika Šindelářová, koordinátorka


Vytvořeno: 9. 6. 2015
Poslední aktualizace: 9. 6. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek