Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Městský úřad Vítkov

Zobrazení podle abecedy

Osoba Role v org. struktuře Kontaktní spojení
Kalivodová Miroslava, Mgr.
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - cestovní doklady, občanské průkazy, ohlašovna trvalého pobytu, vidimace a legalizace

Telefon: +420 556 312 212

E-mail: kalivodova@vitkov.info

Kaspříková Michaela, Ing.
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
Odbor služeb - regionální rozvoj

Telefon: +420 556 312 232

E-mail: michaela.kasprikova@vitkov.info

Kiššová Hana, Ing.
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
Odbor služeb - referentka školství

Telefon: +420 556 312 243

E-mail: kissova@vitkov.info

Klapetková Hana, Mgr.
náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov
Odbor sociálních věcí - vedoucí odboru sociálních věcí, žadatelé o náhradní rodinnou péči

Telefon: +420 556 312 222

Mobil: +420 724 141 123

E-mail: klapetkova@vitkov.info

Knichalová Jana
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
Finanční odbor - evidence a správa místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů

Telefon: +420 556 312 241

E-mail: knichalova@vitkov.info

Koldušková Kateřina, Mgr.
náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - přestupky, stížnosti

Telefon: +420 556 312 215

E-mail: kolduskova@vitkov.info

Kotásková Alena
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
Finanční odbor - evidence a pojištění majetku, výkaznictví a metodika pro příspěvkové organizace

Telefon: +420 556 312 258

E-mail: kotaskova@vitkov.info

Kubalová Pavlína, Mgr.
náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov
Odbor sociálních věcí - sociálně - právní ochrana dětí

Telefon: +420 556 312 224

Mobil: +420 724 373 883

E-mail: kubalova@vitkov.info

Kunzová Miroslava, Ing.
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - Vedoucí odboru výstavby, ÚP a ŽP

Telefon: +420 556 312 260

E-mail: kunzova@vitkov.info

Kupka Tomáš, Ing.
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - územně analytické podklady

Telefon: +420 556 312 262

E-mail: kupka@vitkov.info