Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Městský úřad Vítkov

Zobrazení podle abecedy

Osoba Role v org. struktuře Kontaktní spojení
Gonsiorová Lenka, Bc.
náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov
Odbor sociálních věcí - náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež

Telefon: +420 556 312 220

Mobil: +420 724 104 407

E-mail: gonsiorova@vitkov.info

Grigier Jiří
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
Odbor služeb - referent silničního hospodářství

Telefon: +420 556 312 245

E-mail: grigier@vitkov.info

Haas Ondřej, Ing.
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - územní a stavební řízení

Telefon: +420 556 312 261

E-mail: haas@vitkov.info

Hájková Martina
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
Finanční odbor - evidence a vymáhání pohledávek, exekuční řízení

Telefon: +420 556 312 231

E-mail: hajkova@vitkov.info

Hrtoňová Magda, DiS.
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
Odbor vnitřní správy - metodik spisové služby

Telefon: +420 556 312 214

E-mail: hrtonova@vitkov.info

Hruboň Bohumil
náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov
Odbor vnitřní správy - řidič, údržbář

Telefon: +420 556 312 293

E-mail: hrubon@vitkov.info

Hübnerová Iveta Finanční odbor - pokladna

Telefon: +420 556 312 275

E-mail: hubnerova@vitkov.info

Hýžová Eva, Mgr.
náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - přestupky, stížnosti

Telefon: +420 556 312 216

E-mail: hyzova@vitkov.info

Chorobinská Jana, Bc.
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
Finanční odbor - vedoucí odboru, rozpočet

Telefon: +420 556 312 270

E-mail: chorobinska@vitkov.info

Jakubec Josef, Bc.
náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov
Odbor sociálních věcí - komunitní plánování, prevence kriminality

Telefon: +420 556 312 223

E-mail: jakubec@vitkov.info

Stránka