Obsah

CZECH Point

Od podzimu 2006 vydáváme na městském úřadu ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku.

Jelikož se náš úřad zapojil od ledna do projektu Czech POINT, můžeme naši nabídku služeb rozšířit o vydávání výpisu z rejstříku trestů.

Systém Czech POINT jsme rozšířili na několik míst na úřadě tak, aby byli občané vždy rychle a kvalitně obslouženi.

Pro přehlednost vám uvádím v níže uvedené tabulce konkrétní místa a konkrétní pracovníky, kteří vám jednotlivé výstupy z registrů vydají.


Budova čp. 7

Místo

Výpis

Cena

Pracovník

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (matrika)

výpis z živnostenského rejstříku

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

Motlová L.

výpis z rejstříku trestů fyzických osob

100,- Kč za výpis

výpis z rejstříku trestů právnických osob

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

výpis z obchodního rejstříku

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

výpis z katastru nemovitostí

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

výpis z insolvenčního rejstříku

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

výpis z bodového hodnocení řidiče

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby

50,- Kč za přijetí podání

+ poplatek živnostenskému úřadu

podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

autorizovaná konverze dokumentů

30,- Kč za každou stranu

žádosti a oznámení v souvislosti s datovými schránkami

Zdarma,

zpoplatněno pouze opětovné vystavení přístupových údajů 200,- Kč během 3 let

vydání výpisů ze základních registrů

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

žádost o změnu údajů v základních registrech (reklamace údajů)

zdarma

žádost o poskytování údajů z ROB třetí osobě

zdarma

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (cestovní doklady a občanské průkazy)

výpis z rejstříku trestů fyzických osob

100,- Kč za výpis

 

Kalivodová M.

Šrubařová X.

autorizovaná konverze dokumentů

30,- Kč za každou stranu

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí 

výpis z katastru nemovitostí

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

Oršová I.


Budova čp. 4

Místo

Výpis 

Cena

Pracovník

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (obecní živnostenský úřad)

výpis z živnostenského rejstříku

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

Balnarová B.

Švecová K.

výpis z rejstříku trestů fyzických osob

100,- Kč za výpis

výpis z rejstříku trestů právnických osob

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

výpis z obchodního rejstříku

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

výpis z katastru nemovitostí

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

výpis z insolvenčního rejstříku

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

výpis z bodového hodnocení řidiče

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby

50,- Kč za přijetí podání

+ poplatek živnostenskému úřadu

podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

autorizovaná konverze dokumentů

30,- Kč za každou stranu

žádosti a oznámení v souvislosti s datovými schránkami

Zdarma,

zpoplatněno pouze opětovné vystavení přístupových údajů 200,- Kč během 3 let

vydání výpisů ze základních registrů

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

žádost o změnu údajů v základních registrech (reklamace údajů)

zdarma

žádost o poskytování údajů z ROB třetí osobě

zdarma