Obsah

CZECH Point

Na Městském úřadu Vítkov jsou služby systému Czech POINT poskytovány na několika pracovištích tak, aby byli občané vždy rychle a kvalitně obslouženi.

Pro přehlednost uvádíme v níže uvedené tabulce konkrétní místa a konkrétní pracovníky, kteří vám jednotlivé výstupy z registrů vydají.

 

Budova čp. 7

Místo

Výpis

Cena

Pracovník

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (matrika)

výpis z živnostenského rejstříku

100 Kč první strana

50 Kč další strana

Motlová L.

(v rámci zástupu

Kalivodová M.

Šrubařová X.)

výpis z rejstříku trestů fyzických osob

100 Kč za výpis

výpis z rejstříku trestů právnických osob

100 Kč první strana

50 Kč další strana

výpis z obchodního rejstříku

100 Kč první strana

50 Kč další strana

výpis z katastru nemovitostí

100 Kč první strana

50 Kč další strana

výpis z insolvenčního rejstříku

100 Kč první strana

50 Kč další strana

vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

100 Kč první strana

50 Kč další strana

výpis z bodového hodnocení řidiče

100 Kč první strana

50 Kč další strana

podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby

50 Kč za přijetí podání

+ poplatek živnostenskému úřadu

podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

100 Kč první strana

50 Kč další strana

autorizovaná konverze dokumentů

30 Kč za každou stranu

žádosti a oznámení v souvislosti s datovými schránkami

zdarma

vydání výpisů ze základních registrů

100 Kč první strana

50 Kč další strana

žádost o změnu údajů v základních registrech (reklamace údajů)

zdarma

žádost o poskytování údajů z ROB třetí osobě

zdarma

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (cestovní doklady a občanské průkazy)

výpis z rejstříku trestů fyzických osob

100 Kč za výpis

Kalivodová M.

Šrubařová X.

autorizovaná konverze dokumentů

30 Kč za každou stranu

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

výpis z katastru nemovitostí

100 Kč první strana

50 Kč další strana

Oršová I.

 

 

Budova čp. 4

Místo

Výpis 

Cena

Pracovník

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (obecní živnostenský úřad)

výpis z živnostenského rejstříku

100 Kč první strana

50 Kč další strana

Balnarová B.

Švecová K.

výpis z rejstříku trestů fyzických osob

100 Kč za výpis

výpis z rejstříku trestů právnických osob

100 Kč první strana

50 Kč další strana

výpis z obchodního rejstříku

100 Kč první strana

50 Kč další strana

výpis z katastru nemovitostí

100 Kč první strana

50 Kč další strana

výpis z insolvenčního rejstříku

100 Kč první strana

50 Kč další strana

vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

100 Kč první strana

50 Kč další strana

výpis z bodového hodnocení řidiče

100 Kč první strana

50 Kč další strana

podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby

50 Kč za přijetí podání

+ poplatek živnostenskému úřadu

podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

100 Kč první strana

50 Kč další strana

autorizovaná konverze dokumentů

30 Kč za každou stranu

žádosti a oznámení v souvislosti s datovými schránkami

zdarma

vydání výpisů ze základních registrů

100 Kč první strana

50 Kč další strana

žádost o změnu údajů v základních registrech (reklamace údajů)

zdarma

žádost o poskytování údajů z ROB třetí osobě

zdarma