Obsah

Sociálně-právní ochrana dětí

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zavádí do své pracovní činnosti od 1. 1. 2015 standardy kvality poskytování sociálně – právní ochrany. Konkrétně se jedná o 14 standardů kvality, které sjednocují činnosti a postupy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Jednotlivá kritéria standardů byla stanovena na úrovni státu a jsou prvním krokem ke standardizaci veřejné správy. Konkrétní naplnění kritérií však závisí na specifických podmínkách dané obce. Zavedením standardů kvality usilujeme o sjednocení a transparentnost sociálně-právní ochrany a zkvalitnění sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami.

 

Ke stažení:

 

Úplné znění všech standardů je k dispozici u vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Hany Klapetkové, kanc. č. 302, náměstí Jana Zajíce č. 4, 2. nadzemní podlaží.