Obsah

Finanční výbor

Hlavní adresa

náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov

Finanční výbor

Dle ustanovení §117(2) zákona 128/2000 Sb., o obcích, zřizuje zastupitelstvo města finanční výbor. Včele tohoto výboru dle ustanovení §117(4) je vždy člen zastupitelstva.

 

dle ustanovení §119(2) je zřízen:

a) k provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky

b) k plnění dalších úkolů, jimiž jej pověří zastupitelstvo.

 

Předseda: Mgr. Blanka Váňová

Členové: Ing. Zdeňek Petrů, Mgr. Oldřich Huška, Ing. Ivana Andersová, Ing. Iveta Janatová, Josef Prusek, Ing. Václav Říčný