Obsah

Komise rady města

Organizační zařazení

Město Vítkov > Rada města Vítkova

KOMISE RADY MĚSTA VÍTKOVA

 

Dopravní komise

Předseda: Petr Dohnálek

Členové komise: Jaroslav Szöllösy, Ing. Milan Vašátko, Pavel Fabík, Stanislav Brožek, Bc. Petr Dobeš, Radim Pančiak, Tomáš Prokš, Ivan Petřík, Zdenek Snášel, Roman Mišáček, Ing. Libor Bednář, Miroslav Snášel

 

Bytová komise

Předseda: Mgr. Jakub Cihlář

Členové komise: Mgr. Jiří Pecina, ing. Ivan Krajcar, Šimon Tirol, ing. Jiří Mikula, Petra Mičková, Mgr. Hana Klapetková, Mgr. Blanka Váňová

 

Ústřední inventarizační komise

Předsedkyně: Ing. Šárka Petrtýlová

Členové komise: Ing. Zdeňěk Kuboň, Ing. Jana Gintarová, Mgr. Jan Ambrož, Iveta Hübnerová a Jaromír Ambrož

 

Komise kulturní

Předseda: Ing. Leoš Váňa

Členové komise:  Petra Kyzková, Mgr. Oldřich Huška, PhDr. Marie Mikulíková, Lenka Šimerová, Karina Kopecká, Petr Gotzmann, Pavel Vašátko, Jana Dušková, Marcel Durec, Mgr. Jaroslav Bureš, Ing. Tomáš Gardian Mikulík, Ing. Ivan Petrtýl, Mgr. Mášová Andrea, Ing. Jiří Mikula

 

Letopisecká komise

Předseda: Bc. Radek Huška

Členové komise: Mgr. Dáša Dušková, Mgr. Dagmar Štopplová, Ing. Eva Königová, Eva Vernerová

 

Povodňová komise 

Předseda: Ing. Pavel Smolka

Členové komise: Mgr. Martin Šrubař - místopředseda, Magda Hrtoňová, DiS. – tajemník, Ing. Aleš Martinek, Roman Mišáček, Ing. Šárka Petrtýlová, Ondřej Turcovský, DiS., Pavel Vašátko

 

Komise rady města se řídí Jednacím řádem komisí, který byl schválen Radou města Vítkova dne 24. února 2015 - ZDE KE STAŽENÍ