Obsah

Osadní výbory

Osadní výbory

Zastupitelstvo města Vítkova na svém 2. zasedání 14. listopadu 2018 rozhodlo o zřízení  osadních výborů, zvolilo předsedy osadních výborů a jmenovalo členy.   

 

Osadní výbor v místní části Klokočov

Předseda: Ing. Zdeněk Petrů

Členové: Ing. Ivan Petrtýl, Michaela Dlouhá, Josef Kalina, Radoslav Leher, Šárka Šustková, Petr Mader, Alena Leherová, Jana Cihlářová.

 

Osadní výbor v místní části Prostřední Dvůr

Předsdkyně: Iveta Macíčková

Členové: Petr Macíček, Marcela Drcmanová, Radek Brož, Dagmar Czecháczková, Jakub Ondrejáš, Jan Odstrčil.

 

Osadní výbor v místní části Podhradí

Předsedkyně: Vlasta Lindenthalová 

Členové: Robert Dušek, Pavel Želinský.

 

Osadní výbor v místní části Lhotka

Předseda: Petr Fabík

Členové: Libor Lichovník, Stanislav  Průcha, Lenka Průchová, Roman Goralčík.

 

Osadní výbor v místní části Jelenice

Předseda: Libor Pauler

Členové: Mgr. Radka Černínová,  Josef Fiala, Ing. Radomír Pauler, Zdeňka Vlčková

 

Osadní výbor v místní části Zálužné

Předseda: Mgr. Petr Zahnaš

Členové: Ing. Václav Čížek, Petr Havlický