Obsah

Výpisy prostřednictvím systému Czech POINT

 

výpis z živnostenského rejstříku

100 Kč první strana

50 Kč další strana

výpis z rejstříku trestů

100 Kč za výpis

výpis z obchodního rejstříku

100 Kč první strana

50 Kč další strana

výpis z katastru nemovitostí

100 Kč první strana

50 Kč další strana

výpis z insolvenčního rejstříku

100 Kč první strana

50 Kč další strana

vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

100 Kč první strana

50 Kč další strana

výpis z bodového hodnocení řidiče

100 Kč první strana

50 Kč další strana

podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby

50 Kč za přijetí podání

+ poplatek živnostenskému úřadu

podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

100 Kč první strana

50 Kč další strana

autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentů

30 Kč za každou stranu

autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentů

30 Kč za každou stranu

žádost o zřízení datové schránky

Zdarma

žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Zdarma

žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Zdarma

žádost, aby datová schránka plnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci

Zdarma

žádost, aby datová schránka neplnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci

Zdarma

oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

Zdarma

oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby

Zdarma

oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Zdarma 1. znovuvystavení

200 Kč za další vystavení během 3 let

oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím orgánu veřejné moci

Zdarma