Obsah

 

Výpisy prostřednictvím systému Czech POINT

 

výpis z živnostenského rejstříku

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

výpis z rejstříku trestů 100,- Kč za výpis
výpis z obchodního rejstříku

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

výpis z katastru nemovitostí

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

výpis z insolvenčního rejstříku

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

výpis z bodového hodnocení řidiče

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby

50,- Kč za přijetí podání

+ poplatek živnostenskému úřadu

podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

100,- Kč první strana

50,- Kč další strana

autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentů 30,- Kč za každou stranu
autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentů 30,- Kč za každou stranu
žádost o zřízení datové schránky Zdarma
žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Zdarma
žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Zdarma
žádost, aby datová schránka plnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci Zdarma
žádost, aby datová schránka neplnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci Zdarma
oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Zdarma
oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby Zdarma
oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Zdarma 1. znovuvystavení

200,- Kč za další vystavení během 3 let

oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím orgánu veřejné moci Zdarma