Obsah

Evidence motorových vozidel

 

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru sil. vozidel

motocykl do 50 cm3

300 Kč

motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, případně motorové čtyřkolky

500 Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800 Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500 Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700 Kč

Vyřazení vozidla z provozu

200 Kč

Ukončení režimu vyřazení silničního vozidla

50 Kč

Vydání tabulky registrační značky

200 Kč za každou tabulku

Vydání tabulky zvláštní registrační značky

500 Kč za každou tabulku

Přidělení registrační značky na vývoz

200 Kč za každou tabulku

Vydání tabulky registrační značky na přání

5.000 Kč za každou tabulku

Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou

600 Kč za každou tabulku

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel, hromadná přestavba vozidla

50 Kč za každou změnu

Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla

2.000 Kč

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

1.500 Kč

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě na LPG (zkapalněný plyn nebo propan butan)

500 Kč

Schválení technické způsobilosti po přestavbě

1.000 Kč

Duplikát technického průkazu (ztráta, odcizení)

100 Kč

Duplikát osvědčení o registraci vozidla

100 Kč

Duplikát technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla (oba doklady současně)

100 Kč