Obsah

Evidence motorových vozidel

 

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru sil. vozidel

motocykl do 50 cm3

300,- Kč

motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, případně motorové čtyřkolky

500,- Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800,- Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500,- Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700,- Kč

Vyřazení vozidla z provozu

200,- Kč

Ukončení režimu vyřazení silničního vozidla

50,- Kč

Vydání tabulky registrační značky

200,- Kč za každou tabulku

Vydání tabulky zvláštní registrační značky

500,- Kč za každou tabulku

Přidělení registrační značky na vývoz

200,- Kč za každou tabulku

Vydání tabulky registrační značky na přání

5 000,- Kč za každou tabulku

Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou

600,- Kč za každou tabulku

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel, hromadná přestavba vozidla

50,- Kč za každou změnu

Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla

2000,- Kč

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

1500,- Kč

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě na LPG (zkapalněný plyn nebo propan butan)

500,- Kč

Schválení technické způsobilosti po přestavbě

1 000,- Kč

Duplikát technického průkazu (ztráta, odcizení)

100,- Kč

Duplikát osvědčení o registraci vozidla

100,- Kč

Duplikát technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla (oba doklady současně)

100,- Kč