Obsah

Finanční odbor - Stanovení ceny pozemků

Níže uvedené ceny jsou stanoveny pro pozemky nesloužící k podnikání. Pozemky sloužící k podnikání budou oceněny smluvní cenou.


9.1. Cena prodávaných pozemků se odvíjí od způsobu využití a lokality, ve které se nachází:

pozemky zastavěné rekreační stavbou nebo pozemky tvořící s rekreační stavbou jednotný funkční celek 250,- Kč/m2
zasíťované pozemky nebo jejich části určené pro stavbu k trvalému bydlení nebo pozemky tvořící jednotný funkční celek se stavbou k trvalému bydlení v k. ú. Vítkov 200,- Kč/m2
nezasíťované pozemky nebo jejich části určené pro stavbu k trvalému bydlení nebo pozemky tvořící jednotný funkční celek se stavbou k trvalému bydlení v k. ú. Vítkov 125,- Kč/m2
pozemky nebo jejich části určené pro stavbu k trvalému bydlení nebo pozemky tvořící jednotný funkční celek se stavbou k trvalému bydlení v místních částech (Klokočov u Vítkova, Jelenice, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice) a lokalitách (Zálužné, Veselka, Nýtek, Prostřední dvůr, Podhradí) 50,- Kč/m2
pozemky zastavěné garážemi, nebo pozemky určené k výstavbě garáží ve všech katastrálních územích spravovaných městem   200,- Kč/m2  

            
Zasíťovaným pozemkem se rozumí pozemek, ke kterému je v dostupné vzdálenosti přístup ke všem těmto inženýrským sítím: voda, kanalizace, elektřina.

Cena pronajímaných pozemků se odvíjí od způsobu využití a lokality, ve které se nachází:

pozemky zastavěné rekreační stavbou a pozemky tvořící s rekreační stavbou jednotný funkční celek ve všech kat. územích spravovaných městem   10,- Kč / m2 / rok 
zastavěné pozemky a pozemky sloužící k zastavění v kat. území Vítkov   7,- Kč / m2 / rok 
ostatní pozemky v kat. území Vítkov    3,- Kč / m2 / rok 
ostatní pozemky v místních částech (Klokočov u Vítkova, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice, Jelenice) a lokalitách (Zálužné, Veselka, Nýtek, Prostřední dvůr, Podhradí) 2,- Kč / m2 / rok
pozemky sloužící jako vodní plocha ve všech k. ú. spravovaných městem    1,- Kč / m2 / rok

 

pozemky sloužící k zemědělské činnosti ve všech k. ú. spravovaných městem ve výši 2 % z ceny za m2 / rok, stanovené v době uzavírání nájemní smlouvy, dle platné Vyhlášky Ministerstva zemědělství o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 

Slevy kupních cen

V případě, že prodávaný pozemek bude dlouhodobě zamokřen, příliš svažitý nebo se bude nacházet pod vedení NN, VN, je možné požádat zastupitelstvo města o slevu kupní ceny stanovené v čl. 9.1.


Bližší informace najdete na modules/file_storage/download.php?file=cb5467c0|329