Obsah

Finanční odbor - exekuční náklady

(zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád)

2% z vymáhaneho nedoplatku, nejméně však 500,- Kč