Obsah

Finanční odbor - místní poplatky

 

Místní poplatek ze psů (OZV č. 3/2019, o míst. popl. ze psů)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

za psa v rodinném domku na území města Vítkova

200 Kč

za psa v rodinném domku na území města Vítkova, jehož držitelem je osoba starší 65 let

100 Kč

za psa v ostatních objektech na území města Vítkova

1.000 Kč

za psa v ostatních objektech na území města Vítkova, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč 

za psa v rodinném domku v místní části

120 Kč

za psa v rodinném domku v místní části, jehož držitelem je osoba starší 65 let

60 Kč

za psa v ostatních objektech v místní části

600 Kč

za psa v ostatních objektech v místní části, jehož držitelem je osoba starší 65 let

100 Kč

Za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje stanovený poplatek o 50 %.

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

platba: hotově v pokladně MěÚ , bankovním převodem, složenkou, platba kartou

588 Kč

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

10 Kč

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

10 Kč

za provádění výkopových prací

8 Kč

za umístění stavebních zařízení

6 Kč

za umístění reklamních zařízení

5 Kč

za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

1 Kč

za umístění skládek

8 Kč

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

1 Kč

za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

1 Kč

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

1 Kč

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10 Kč

 

Poplatky jsou z převážné části hrazeny do pokladny MěÚ, a to vždy před zahájením užívání veřejného prostranství. Výjimečně je úhrada prováděna přes složenku, nebo převodem.