Obsah

Finanční odbor - správní poplatky

(zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Přijetí žádosti nebo návrhu

o prominutí příslušenství daně

1.000 Kč

o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla a nebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách

400 Kč

o povolení úlevy na dani nebo cle

1.000 Kč

o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v kalendářním roce

5.000 Kč

o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v kalendářním roce

3.000 Kč

o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu

100 Kč