Obsah

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

 

 

obecní živnostenský úřad

ohlášení živnosti/přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1.000 Kč

další ohlášení živnosti/přijetí další žádosti o koncesi

500 Kč

změna rozhodnutí o udělení koncese

500 Kč

vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500 Kč

vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100 Kč

vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost (za každou i započatou stránku)

20 Kč

přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

50 Kč

zápis zemědělského podnikatele do evidence

1.000 Kč

změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci

500 Kč

změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele

100 Kč

vydání úplného nebo částečného výpisu z rejstříku zemědělského podnikatele na žádost (za každou i započatou stránku)

15 Kč*

* 15 Kč za 1 stránku, za každou další 5 Kč

 

Poplatky lze zaplatit hotově nebo bezhotovostně v pokladně Městského úřadu Vítkov, složenkou, příp. převodem na bankovní účet.