Obsah

Oddělení kultury

Pronájem prostor v kulturním domě a Kině Panorama Vítkov

Místnost délka pronájmu topná sezóna
1.10. – 31.5.
letní sezona
malý sál 1 hod. 528 Kč 264 Kč
velký sál 1 hod. 792 Kč 436 Kč
jídelna 1 hod 264 Kč 132 Kč
vestibul 1 hod. 396 Kč 285 Kč
balkon 1 hod. 132 Kč 106 Kč
jeviště 1 hod. 317 Kč 158 Kč
kuchyňka 1 hod. 132 Kč 66 Kč
bar 1 akce 792 Kč 396 Kč
společenská místnost 1 hod.

264 Kč

132 Kč (rodinné oslavy, schůzovní činnost)

132 Kč 

66 Kč (rodinné oslavy, schůzovní činnost)

kino Panorama 1 hod. 792 Kč 436 Kč
kino Panorama (film. produkce) Max. 3 hodiny Aktuální cena vstupného
x 200 + popl. UFD
Aktuální cena vstupného
x 200 + popl. UFD

Cena za pronájem je vč. 21% DPH.

V případě příznivého počasí, kdy nebude potřeba sál vytápět (teplota v sále min. 20° C), bude účtována cena za letní sezónu.

 

Cena při pořádání plesů, tanečních zábav a diskoték:

Cena za pronájem kulturního domu v rozsahu – jeviště, velký a malý sál, jídelna, bar, balkon, vestibul, šatna, WC – pro pořádání plesů, tanečních zábav a diskoték je 9.240 Kč.

 

Prodej a inzerce ve Vítkovském zpravodaji 

  Cena
Cena za jeden výtisk pro distributory 5 Kč
Cena za jeden výtisk pro konečného spotřebitele 6 Kč
Cena za elektronickou podobu (webové stránky města, el. poštou) Zdarma
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí v rozsahu: název akce, termín, místo, čas, pořadatel, kontakt na pořadatele (nevztahuje se na akce konané v rámci předvolebních kampaní) Zdarma
Inzerce – reklamní plocha:  
1 cm2 5,88 Kč
Doporučené rozměry:
61 x 67 mm 240 Kč
125 x 67 mm 480 Kč
61 x 137 mm 480 Kč
190 x 67 mm  720 Kč
1/4 strany A4 900 Kč
1/3 strany A4 1.200 Kč
1/2 strany A4 1.800 Kč
celá strana A4 3.600 Kč
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí; poděkování a blahopřání formou plošné inzerce 
61 x 20 mm  36 Kč
61 x 67 mm 120 Kč
125 x 67 mm 240 Kč
93 x 112 mm 312 Kč
125 x 98 mm 360 Kč
Akce pořádané nebo spolupořádané Městem Vítkov jsou od této platby osvobozeny.

Ceny jsou vč. 21% DPH. 

Na základě domluvy lze otisknout jakýkoliv formát do rozměru A4.  

 

Poplatky za vyhlášení zprávy městským rozhlasem

do 1 minuty = 100 Kč + DPH
1 – 2 minuty = 400 Kč + DPH

Poplatek se uhradí před odvysíláním do pokladny MěÚ nebo převodem na účet města. Zpráva bude odvysílaná až v okamžiku připsání částky na účet města (výpis z účtu příjemce).

 

Ceník služeb v městské knihovně

Ceník služeb informačního centra