Obsah

Postavení a působnost úřadu

 

1. Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a další právní předpisy.  Městský úřad je orgánem obce.

2. Městský úřad plní úkoly v samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti. Ve věcech samostatné působnosti odpovídá městský úřad zastupitelstvu města a radě města. V přenesené působnosti je podřízen krajskému úřadu, resp. v rámci přenesené působnosti je krajský úřad nadřízeným správním orgánem.

3. Místní působnost Města Vítkova při výkonu přenesené působnosti je stanovena vyhláškami Ministerstva vnitra České republiky.

 

Správní obvod obce Vítkova, jako obce s pověřeným obecním úřadem, je vymezen územím obcí:

 • Březová                                                          
 • Budišov nad Budišovkou                            
 • Čermná ve Slezsku                        
 • Kružberk                                                         
 • Melč                                                 
 • Moravice
 • Nové Lublice
 • Radkov
 • Staré Těchanovice
 • Svatoňovice
 • Větřkovice                                                       
 • Vítkov

 

Správní obvod obce Vítkova, jako obce s rozšířenou působností, je vymezen územím obcí:

 • Březová                                                          
 • Budišov nad Budišovkou                            
 • Čermná ve Slezsku                        
 • Kružberk                                                         
 • Melč                                                 
 • Moravice
 • Nové Lublice
 • Radkov
 • Staré Těchanovice
 • Svatoňovice
 • Větřkovice                                                        
 • Vítkov

 

Správní obvod Městského úřadu Vítkov, jako stavebního úřadu, je vymezen dle Sdělení ministerstva pro místní rozvoj územím obcí:

 • Březová                                                          
 • Čermná ve Slezsku                        
 • Melč                                                 
 • Moravice
 • Radkov
 • Větřkovice
 • Vítkov

 

Správní obvod Vítkova, jako matričního úřadu, je dle Vyhlášky, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, vymezen územím obcí:

 • Březová
 • Budišov nad Budišovkou
 • Melč