Obsah

Úřední hodiny pro veřejnost

Změna provozní doby

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR jsme nuceni upravit provoz Městského úřadu.

Žádáme klienty, aby vždy upřednostnili vyřízení záležitostí telefonicky, e-mailem, datovou schránkou, či písemně. Klienti pozvaní na stanovený čas budou odbaveni.

Provozní doba úřadu:

pondělí          8:00 - 11:30 hodin              12:00 - 17:00 hodin

úterý               8:00 - 11:30 hodin

středa             8:00 - 11:30 hodin             12:00 - 17:00 hodin

čtvrtek           8:00 - 11:30 hodin

pátek              8:00 - 11:30 hodin

PŘI VSTUPU POUŽIJTE RESPIRÁTOR (FFP2, KN95) NEBO ZDRAVOTNICKOU OBLIČEJOVOU MASKU!

Klienti mohou doručovat PODÁNÍ DO PODATELNY v provozní dobu úřadu. Použijte k tomu schránku uvnitř úřadu hlavní budovy č. p. 7 vedle dveří – to je bez vystavení potvrzení o příjmu. Pro podání s potvrzením příjmu nebo objemné dokumenty využijí telefon uvnitř úřadu - pro volání podatelny – kl. 200.

 

 

 

Provozní doba Městského úřadu

Pondělí

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Úterý

8.00 - 11.30

 

Středa

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Čtvrtek

8.00 - 11.30

 

Pátek

8.00 - 11.30

 

(v tyto dny lze vyřídit všechny záležitosti, pokud je přítomen příslušný pracovník, nebo ten, který jej zastupuje). SPOD – 1 pracovník přítomen včetně doby od 11:30 – 12:00

 

Provozní doba úseků podatelny, matriky, občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel, ohlašovny, úseku registrů silničních vozidel, registrů řidičských oprávnění, úseku místních poplatků

Pondělí

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Úterý

8.00 - 11.30

12.00 - 14.00

Středa

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Čtvrtek

8.00 - 11.30

12.00 - 14.00

Pátek

8.00 - 11.30

 

 

 

Pokladní hodiny:

Pondělí

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Úterý

8.00 - 11.30

12.00 - 14.00

Středa

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Čtvrtek

8.00 - 11.30

12.00 - 14.00

Pátek

8.00 - 11.30

 

 

Otevírací doba informačního centra

Pondělí

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Úterý

8.00 - 11.30

12.00 - 16.30

Středa

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Čtvrtek

8.00 - 11.30

12.00 - 16.00 

Pátek

8.00 - 11.30

12.00 - 16.00

Sobota

8.00 - 14.00

(v období květen – září)

 

ÚŘEDNÍ HODINY pro vyřizování ztrát a nálezů:

PO, ST: 08.00 - 10.00 hod., 14.00 - 16.00 hod.
V jiné dny a hodiny po telefonické domluvě (556 312 277, 603 262 069).
V případě ztrát a nálezů v působnosti Města Vítkova je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nálezů Městská policie Vítkov. 

 

V provozní době lze na městském úřadě zejména:

 • osobně podat podání;

 • učinit elektronické podání na e-podatelnu;

 • získat tiskopisy finančního úřadu (dle aktuální nabídky finančního úřadu);

 • učinit podle § 37 odst. 4 správního řádu ústní podání do protokolu;

 • podat ústní a písemnou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

 • nahlédnout do Sbírky zákonů podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. (Tato povinnost se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4 zákona, tj. rozsáhlých příloh, které je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů);

 • nahlédnout do Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje;

 • nahlédnout do právních předpisů města a jejich evidence.

 

V úterý a čtvrtek lze na podatelně městského úřadu v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 do 11:30 hodin zejména:

 • osobně podat podání;

 • získat informace týkající se úřadu, města Vítkova a jeho místních částí;

 • získat tiskopisy finančního úřadu;

 • osobně doručit veškeré dokumenty adresované městskému úřadu, pracovnice podatelny přidělí těmto zásilkám podací číslo a zajistí doručení zásilek příslušnému odboru městského úřadu;

 • nahlédnout do Sbírky zákonů podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. (Tato povinnost se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4 zákona, tj. rozsáhlých příloh, které je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů); Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje;

 • podat oznámení o shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

V provozní době informačního centra městského úřadu lze zejména:

 • získat informace o cestovním ruchu na Vítkovsku a o službách s ním souvisejících

 • získat informace o městském úřadě;

 • rezervovat si nebo zakoupit vstupenky na kulturní akce pořádané Městem Vítkovem popř. jiným pořadatelem, pokud jsou takovéto v nabídce;

 • získat informace o vlakových a autobusových spojích (z internetových stránek);

 • zakoupit suvenýry, upomínkové předměty, mapy, publikace, pohlednice, plán města Vítkova (dle aktuální nabídky);

 • nahlédnout do Sbírky zákonů podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. (Tato povinnost se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4 zákona, tj. rozsáhlých příloh, které je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů);

 • podat oznámení o shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů v pracovní dny v provozní době informačního centra;

 • nahlédnout do Seznamu oprávněných osob, podle § 15, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a jednotlivých pověření k provádění úkonů městského úřadu jako správního orgánu ve správním řízení;

 • nahlédnout do právních předpisů města Vítkova, usnesení RM a ZM Vítkova;

 • získat službu kopírování, laminování, kroužkové vazby, faxování, vyhledávání a tisku informací z internetu nebo jiných služeb dle aktuální nabídky informačního centra (všechny tyto služby jsou placené);

V případě nepřítomnosti pracovníka informačního centra jsou tyto služby poskytovány příslušnými odbory v provozní době úřadu.

 

Pokud připadne 31. prosinec na pondělí nebo středu, je stanovena provozní doba a půjčovní doba pro veřejnost

 • od 8:00 do 11:30 hodin.

 

Základní pracovní doba úředníků úřadu je stanovena tajemnicí v pracovním řádu

Starosta, místostarosta a tajemnice mohou z provozních, ekonomických a technických důvodů rozhodnout o uzavření či omezení provozu úřadu.  Uzavření či omezení bude vždy řádně na budovách vyznačeno a dle možností v neodkladné době zveřejněno.